Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer
menulink

Arrangementer


Vandretur Mariebjerg Kirkegård

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Lørdag den 29. august kl. 14.00-16.00 
Mødested: P-pladsen ved Vintappergården, indkørsel Nybrovej
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Mariebjerg kirkegård er udnævnt til en af Danmarks ti mest betydningsfulde kunstværker. Kirkegården er anlagt efter tegninger af Gudmund Nyeland Brandt, den blev indviet i 1936. Kirkegården er anlagt på Vintappergårdens jorder. 

Kirkegården er opbygget med mange forskellige rum, der alle er omgivet af takshække. Der er to tidligere råstofgrave, der nu fungerer som urnegrave. Vi går en runde til nogle forskellige gravpladser og ser også enkelte grav-mæler for kendte personer. 

 Urnegrave Mariebjerg

Urnegrave Mariebjerg

 

 

Slavematadoren på Bernstorff Slot

Ved kunsthistoriker Christian Claudio Apostoli

Dato: Onsdag den 15. september, kl.19:00-19:45
Mødested: Byens Hus, Hellerupvej 26
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Mange forbinder Bernstorff Slot i Gentofte med historien om stedets bygherre, grev J. H. E. Bernstorff, og hans indsats for bøndernes frigørelse i slutningen af 1700-tallet. Men også andre - knap så kendte historier - knytter sig til stedets til tider turbulente fortid. En af de historier, som sjældent høres, omhandler den hovedrige forretningsmand Christopher Mac Evoy; ejer af Bernstorff Slot i perioden 1817-1838 - og mere end 1.000 slavegjorte afrikanere på De Dansk Vestindiske Øer.


Historien om Mac Evoy er historien om Danmark som slavenation. Før generalforsamlingen d. 15. september, fortæller kunsthistoriker Christian Claudio Apostoli om Mac Evoys luksuriøse liv blandt dignitarer og overklassefruer i guldaldertidens København - og om de slaver, som i sidste ende tjente profitten hjem.

 Plantagearbejdere

Plantagearbejdere

 

 

Åbent hus på 'Bananfortet'

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen og Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Fredag den 24. september kl.19.00-21.00
Mødested: Christianholms Fort, Hvidørevej 28
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

De færreste har haft mulighed for at komme indenfor i den flotte røde bygning på Hvidørevej. Som et led i Gentofte natten, holder vi åbent hus i fortet. Man vil blive vist rundt og høre fortællingen om fortet, dets oprindelige formål, dets senere anvendelse som blandt andet bananmodneri og dets funktion i dag.

Christiansholm Fort Hvidørevej

Christiansholm Fort Hvidørevej

 

 

Bogreception: Temahæfte Hellerup og Tuborg

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Torsdag den 30. september kl.16.00-18.00
Mødested: Skt. Peders Vej 2, 1. sal
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Foreningens to seneste temahæfter ”Hellerup – fra takstgrænsen til Charlottenlund Skov” og ”Tuborg – fra industriområde til moderne bydel” beskriver udvikling i bydelen fra oldtiden til i dag.

 Temahæfte Hellerup Temahæfte Tuborg

Temahæfterne Hellerup og Tuborg

 

 

Vandretur i Bernstorff Slotshave

Ved Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Lørdag den 9. oktober kl.14.00-15.30
Mødested: Foran Bernstorff Slot
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Bernstorff Slotshave rummer mange spændende historiske detaljer. Vi ser på byg-ningen udefra, ser på A P Bernstorff-støtten, Den gule Villa og går en tur gennem slotshaven og ender i Rosenhaven.


Bernstorff Slotshave

 

Ludvig Find- Kunst og familieidyl i Gentofte

Ved forfatter Bo Alkjær

Dato: afventer
Mødested: Byens Hus, Hellerupvej 26
Tilmelding: Tilmelding til: ning@edu.au.dk

Maleren Ludvig Find (1869-1945) var samtidig med J. F. Willumsen og Fynboerne. Han var i sin levetid et skattet medlem af Den Frie Udstilling og en meget benyttet portrætmaler. Siden har han stået i udkanten af kunsthistoriens hovedlinjer, men har nu igen fået opmærksomhed som en væsentlig repræsentant for ”Symbolismen ” i 1890’erne. 

Foredraget vil efter en indledende skitsering af Finds kunstnerbane især dreje sig om årene 1904-1914 i Charlottenlund. På baggrund af personalhistoriske kilder, billedmateriale og lokalhistoriske data følges udviklingen fra naturalisme – symbolisme – stilisme til impressionisme. I begyndelsen boede Find næsten dør om dør med gamle venner i ”Årstidskvarteret”, forfatteren Johannes Jørgensen og maleren og sølvsmeden Mogens Ballin, som han arbejdede sammen med. Efter nogle år på Foraarsvej og på hjørnet af Ole Bruuns Vej og Enighedsvej flyttede familien Find til Søbakken i Skovshoved, hvor en stadigt voksende børneflok leverede motiverne til tegninger og malerier, der efterhånden skaffede ham en position, så det en tid var højeste mode at få sine børn malet af L. Find.

 Selvportræt L. Find

Selvportræt L. Find 1928

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login