Arrangementer - afholdes når det igen er muligt at forsamles 

Dato - afventer

Danmarks frihedskamp 1940-1945

Ved Formanden for Frihedskampens Mindefond, Kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen

Dato: Afventer, kl.19:00-20:00
Mødested: Byens Hus, mødesalen Hellerupvej 26
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.
Parkering på Svanemøllevej

 

Foredraget indeholder følgende hovedtræk:

Formanden for Frihedskampens Mindefond, Kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen

Formanden for Frihedskampens Mindefond, Kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen

 

 

Dato afventer

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Dato: afventer, kl.20:15-21:30
Mødested: Byens Hus, mødesalen Hellerupvej 26
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.
Parkering på Svanemøllevej

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse

4. Budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges

5. Vedtagelse af kontingent for det følgende år (dvs. for 2021)

6. Valg af formand (vælges for 2 år) jf. § 7. Formanden er på valg i år.

7. Valg til bestyrelsen, jf. § 7. På valg er: Niels Ulrik Kampmann Hansen, Ning de Coninck-Smith og Hanne Tarp. Alle er villige til genvalg.

8. Valg af indtil to bestyrelsessuppleanter. Mads Rønsholt er villig til genvalg.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Martin Aagaard er villig til genvalg.

10. Indkomne forslag. De skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

11. Eventuelt