Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Foreningen > Generalforsamling indkaldelse
menulink

Generalforsamling indkaldelse

Gentofte Lokalhistoriske Forening holder generalforsamling onsdag den 25. april 2018 kl. 20:45. Dette foregår på Jægersborghave Plejehjem, Jægersborg Allé 150, og sker i fortsættelse af foredraget, der starter kl.19:00 samme sted.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
   
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
   
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
   
 4. Budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges
   
 5. Vedtagelse af kontingent for det følgende år (dvs. for 2019)
   
 6. Valg af formand (vælges for 2 år) jf. § 7.
  Flemming Noes-Rasmussen er villig til genvalg.
 7. Valg til bestyrelsen, jf. § 7.
  På valg er: Niels Ulrik Kampmann Hansen, Ning de Coninck-Smith
  og Hanne Tarp. Alle er villige til genvalg.
 8. Valg af indtil to bestyrelsessuppleanter. 
  Karsten Kyed og Ulla Djurhuus er på valg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
   
 10. Indkomne forslag.
  De skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 11. Eventuelt
   
« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp tlf., 39 65 82 85
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login