Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Foreningen > Generalforsamling indkaldelse
menulink

Generalforsamling indkaldelse

Gentofte Lokalhistoriske Forening holder generalforsamling:

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 18:30-19.15

Dette foregår på Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, og efterfølges af foreningens Jubilæumsfest. Programmet for jubilæumsfesten fremsendes seperat.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 4. Budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges
 5. Vedtagelse af kontingent for det følgende år (dvs. for 2020)
 6. Valg af formand (vælges for 2 år) jf. § 7. Formanden er ikke på valg i år.
 7. Valg til bestyrelsen, jf. § 7. 
  På valg er: Jesper Morville, Helle Juhl og Karsten Kyed.
  Alle er villige til genvalg.
 8. Valg af indtil to bestyrelsessuppleanter. Hans Erik Busk er villig til genvalg.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Martin Aagaard er villig til genvalg.
 10. Indkomne forslag.
  De skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 11. Eventuelt
« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp tlf., 39 65 82 85
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login