Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Gentofte Mærkedage > Mærkedage i Gentofte 2012
menulink

Mærkedage i Gentofte 2012

1612, for 400 år siden

Ibstrup slot (fra 1699 kaldet Jægersborg slot) er under tag. Kalmarkrigen og Christian IVs andre byggerier sinker færdiggørelsen, således at slottet først kan tages i brug i 1620.

Jægersborg Slot fra havesiden.


1662, for 350 år siden

Efter svenskekrigene 1657-1660 er slottet i meget dårlig stand. Frederik III forpagter slottet ud til oberst Henrik Ruse (senere adlet Rüsensteen). Denne istandsætter slottet, men allerede i 1664 kræver kongen det tilbage.

1712, for 300 år siden

Fattigblokken ved Vangede Kilde er blevet en rigtig ”pengemaskine”, således at midlerne herfra bruges til et fattighus, det er et såkaldt ”hospital”. Da sognepræsten i Gentofte også er præst i Lyngby sogn indstiftes et fond, der bygger huse såvel det stadigt eksisterende i Lyngby og det nedrevne ved Gentofte kirke. Kirsten Piils kilde i Dyrehaven træder med årene i forgrunden, og her kræves stadepenge af artister og gøglere. Da der bliver to sognepræster igen, skal de to præster samtidig åbne kildeblokkene. Fattigblokken ved Vangede kilde nedlægges helt i 1785.


 
1762, for 250 år siden

Ruinerne af Jægersborg slot fjernes helt, således at kun fundamenter og kloaksystem findes under jorden. Murstenene genanvendes i et vist omfang til byggerier i omegnen. Samme år begynder J. H. E. Bernstorff at anlægge sin frugt- og køkkenhave nær den gamle fasangård, der nu kaldes Bernstorff avlsgård. Haven er i den senere år restaureret og delvist ført tilbage til sin oprindelige skikkelse.

 

1862, for 150 år siden

Gjentofte Asyl oprettes af provst Boisen og hustru til pasning af små børn med udearbejdende mødre. Asylet ledes i mange år af en asylmoder. Ved bybranden i 1913 undgik asylet ildskatastrofen; bygningen findes fremdeles på hjørnet af Gentoftegade og Vindestræde, der frem til 1928 endog kaldtes Asylstræde.

 


1887, for 125 år siden

På Charlottenlund slots strandmark anlægges på den magre jord en køkkenhave til slottets brug. Arealet havde hidtil været udyrket, men kronprinsesse Louise lod arealet planere og beplante. Arealet ligger stadig umiddelbart nord for Charlottenlund fort. Det kaldtes frem til 1932 for enkedronningens køkkenhave; dette år blev det åbnet for offentligheden under navnet: Charlottenlund Strandpark.

 

1912, for 100 år siden

Anlægget af de tidligere jorder for enden af ”Ny Strandvej” (fra 1909 Strandparksvej) anlægges lystbådehavn, rosenhave og staudehave efter en samlet plan. Arealet ser i vore dage stort set ud som ved anlægget.

Den tidligere telefoncentral ”Kristholm” i kommunen nordøstlige hjørne blev oprettet i 1905. men i 1912 inkorporeredes abonnenterne i den store Ordrup telefoncentral.

Hellerup kirkegård anlægges i 1912 som sognets (kommunens) tredje kirkegård i sognets sydøstlige del.

 

1937, for 75 år siden

Det stadigt eksisterende telefonhus på Adolphsvej 59 indvies, og telefondamerne fra den tidligere central fra 1898 bliver delvist arbejdsløse, da centralen som noget helt nyt er halvautomatisk.

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp tlf., 39 65 82 85
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login