Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2010
menulink

Arrangementer afholdt i 2010

Torsdag d. 25. november kl. 19

Træk af Skovshoved Skoles historie
Foredrag ved Jørgen Ulriksen, tidl. skoleinspektør ved Skovshoved skole
Sted: Skovshoved Skole, Korsgårdsvej 1

Skovshoved Skole er en af de ældste skoler i Gentofte kommune, oprettet som kongelig rytterskole i 1721, dengang kaldet Hvidøre Skole. Skolens arkivalier er bevaret tilbage fra 1788. Gennem embedsbøger, forsømmelsesprotokoller, fagprotokoller, visitatspåtegninger m.v. kan man få et indblik i det daglige liv på skolen og oplysninger om lærerne. Med udgangspunkt i de gamle arkivalier vil Jørgen Ulriksen fortælle træk fra Skovshoved Skoles historie.

Onsdag d. 6. oktober kl. 17 - ca. 18

Besøg på jagtslottet Eremitagen - rundvisning ved statsskovrider Klaus Waage

Det var Christian VI, der i årene 1734-36 lod det lille jagtslot opføre på slettens højeste punkt med hofbygmester Laurids de Thurah som arkitekt. Her kunne det kongelige jagtselskab indtage taflet 'en eremitage', i ensomhed, dvs. uden tjeneres tilstedeværelse, idet serveringen foregik ved at bordets midterste del kunne hejses op og ned i køkkenet. Rundvisningen begynder med en tur rundt om slottet for bl.a. at se på de mange skulpturer. Siden træder vi indenfor og ser den elegante spisesal og andre af slottets interiører.

Søndag d. 26. september kl. 13 og kl. 14

Rundvisning på Charlottenlund Fort - varer ca. 30 min.
Mødested: Broen ud til fortet mod syd.

I anledning af Befæstningens Dag inviterer Lokalhistorisk Forening på rundvisning på Charlottenlund Fort, hvor man hører om fortets historie og dets rolle i Københavns søbefæstning. Det er anlagt 1886-88 og blev nedlagt i 1932, hvorefter det blev en del af det rekreative område Charlottenlund Strandpark. Der fortælles også om fortets bevæbning, bl.a. de store kanoner fra 1912, de såkaldte haubitzer, som stadig står opstillet.

Onsdag d. 8. september kl. 17- ca. 18

Rundvisning i Studiebyen ved Flemming Ekstrøm
Mødested: I porten, Rygårds Allé 74

Studiebyen udgør et selvstændigt kapitel i Gentoftes bebyggelseshistorie. Kvarteret er opført 1922-23 af forskellige arkitekter, hvoraf mange er meget anerkendte. Studiebyen er tænkt som en mønsterbebyggelse udformet som rækkehuse og en- eller tofamilieshuse for at afprøve forskellige konstruktionsmetoder. Kvarteret består af vejene Rygårds Allé, Sømarksvej, Lundeskovsvej, Skovlæet og Lundekrogen.

Tirsdag d. 8. juni kl. 17

Besøg i en helt unik tennishal - foredrag og omvisning ved ph.d., lektor og arkitekt René Kural fra Center for Idræt og Arkitektur.
Sted: Rygårds Alle 73-75

Tennishallen, som ejes af Dansk Tennis Fond, er en overset perle i idrætsarkitekturen med tesaloner og dekorationer fra Ægypten og Bali på væggene. Kun de færreste kender historien om dens tilblivelse og dens exentriske ophavsmand, tennisspilleren Leif Rovsing.


Mandag 17. Maj kl. 17-20

Besøg på Helene Elsass Center
Sted: Holmegårdsvej 28, Ordrup

Lyststedet Uglemosen blev bygget af godsejer og grosserer Valdemar
Uttenthal i 1920erne som en storslået morgengave til hans hustru, født komtesse Scheel fra Gl. Estrup. Huset fungerede i mange år som
kursuscenter for bankansatte, men i 2004 blev det restaureret og omdannet til center for spastikere og deres familier, der tilbyder træningsforløb i samarbejde med spastikerforeningen.

 
Tirsdag 20. april kl.  19- ca. 21

Foredrag om Danmarks Akvarium - med efterfølgende generalforsamling
Sted: Jægersborg Allé 1, Charlottenlund

Direktør for Danmarks Akvarium, Jesper Horsted, fortæller om akvariet, der har ligget i Gentofte i 70 år, om de nyeste flytteplaner til Kastrup samt om, hvad der skal ske med bygningerne, når akvariet flytter.

Torsdag 8. april kl. 19-21

Besøg og foredrag på Gentofte Poltigård
Ved vicepolitikommisær Finn Duris, Nordsjællands Politi
Sted: Kildegårdsvej 71, 2900 Hellerup
 
Finn Duris fortæller om den historiske udvikling og viser en film om det lokale politi. Derefter er der rundvisning i den gamle politigård, som til sommer overgår til andet formål. Vi får også en orientering om den ny politistation på Ørnegårdsvej, hvor Gentofte og Lyngby Politi får fælles lokaler.

 
Lørdag 20. marts kl. 14-16

Rundtur til gravhøje i det nordlige Gentofte.
Mødested: Ermelundssletten ved den nordlige kæmpehøj ved Hjortedammen.

Bertil Jacobi er guide på turen og fortæller undervejs om gravhøjenes kulturhistorie. Turen er til fods og slutter i Lille Ermelund.
 

Torsdag 4. marts kl. 19

Filmaften
Sted: Gentofte Hovedbibliotek, Øregårdssalen, Ahlmanns Alle 6

Arkivleder Mette Henriksen viser udvalgte film fra Lokalhistorisk Arkiv. En tidsrejse tilbage til Skovshoved i 1960'erne, et hjemmebageri på Jægersborg Alle omkring 1980 - og flere andre spændende kig ind i fortiden.

Onsdag 3. februar kl. 19-21

Foredrag og Rundvisning på Gentofte brandstation
Ved viceberedskabschef Niels Chr. Bøgvad
Sted: Gentofte Brandstation, Bernstorffvej 159, Charlottenlund

Gentofte Brandvæsen har været meget omtalt i de senere år, men det fungerer som vores livline i katastrofesituationer. Vi kommer til at høre om beredskabet lokalt før og nu, om totalberedskabet (politi, ambulance og brand) samt om beredskabet under klimatopmødet i København. Derefter er der rundvisning på brandstationen.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login