Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2011
menulink

Arrangementer afholdt i 2011

Mandag den 14. november 

Glasmalerier i Gentofte kirke
 
ved sognepræst Leif Evald
 
Mødested: Gentofte Kirke
 
Dato: Mandag 14. november kl. 19. Ingen tilmelding
 
Vi mødes i våbenhuset og går derefter rundt om den oplyste kirke og ser Per Kirkebys nye glasmalerier udefra. Derefter kommer vi ind indenfor og får forevist ruderne hver for sig.
Sognepræst Leif Evald fortæller og tolker de enkelte billeder.
 
Der vil efter forevisningen være mulighed for at købe bogen af Mikael Wivel: Glas og bly, der netop handler om Per Kirkebys glaskunst.
  

Onsdag den 2. november                               

Flammen og Citronen
 
Foredrag ved forfatteren Dines Bogø
 
Mødested: Øregårdssalen på biblioteket Ahlmans Allé 6
 
Dato: Onsdag 2. november kl. 19.  Ingen tilmelding
 
Forfatteren Dines Bogø har gennem mange år interesseret sig for begivenheder med relation til besættelsen og Gentofte.
Hvem var Flammen og Citronen i virkeligheden? Hvornår blev de aktive i modstandskampen?
 
Giver Ole Chr. Madsens film fra 2008 "Flammen og Citronen" et korrekt billede af virkeligheden?
Hvad skete der i de dramatiske dage midt i oktober 1944, hvor Flammen og Citronen døde? Begge døde i Gentofte og begge på en adresse med husnummeret 184?

Lørdag den 17. september kl 14-16

Besøg på Vangedehuse
 
Det boligområde i Vangede, der tidligere hed Vangede børnehospital.
 
 I august 1966 indviedes Vangede børnehospital, der er en institution for 325 børn, som led af sygdomme i hjernen og/eller i centralnervesystemet, blandt andet mongolisme, epilepsi, spasticitet og psykoser og de dermed forbundne fysiske og psykiske adfærdsvanskeligheder. Langt den overvejende del af børnene var langtidsindlagte, men hospitalet rådede også over 34 aflastningspladser og en ambulant afdeling.

Den store institution har en historie, som rækker tilbage til FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948, som slog fast, at alle – uanset køn og handicap – har ret til et ligeværdigt liv. Der var også i samtiden en stadig stigende kritik af de forhold, man bød børn og voksne med alvorlige funktionsnedsættelser.
 
Besøget indledes med et foredrag ved historikeren Ning de Coninck-Smith om børnehospitalets tilblivelseshistorie. Derefter fortæller Maja Rongen Jensen, der er daglig leder af Camillehusene,  som er beregnet for børn fra 0-18 år. Derefter tager hun os med på en vandring i den store park med de mange smukke lave bygninger. Undervejs ser vi inden for i et af husene.  Turen afsluttes med kaffe i Camillehusene.

Søndag d. 19. juni kl. 13-15

Cykeltur - natur og kultur på Skovruten
med Finn Holm-Jørgensen som guide 
Mødested: Kiosken ved Femvejen 1
Ingen tilmelding

Tag med på cykeltur på Skovruten, en af de tre ruter beskrevet i hæftet Cykelture med Grøn Guide i Gentofte. Undervejs vil der blive gjort stop ved haveanlægget Brandts Have, naturperlen Ellemosen samt de engelske rækkehuse. Formanden vil berette om seværdighederne på ruten. Turen slutter ved Forstbotanisk Have (ved Charlottenlund station).

Arrangeret i samarbejde med Grøn Guide Gentofte og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gentofte.


Lørdag d. 28. maj kl. 12-13

Besøg på Sølyst - rundvisning og foredrag

Sted: Emiliekildevej 2, 2930 Klampenborg
Ingen tilmelding

Sølyst er opført omkring 1750, men er senere ombygget. I 1776 blev ejendommen købt af greve Ernst Schimmelmann, og Sølyst var herefter i en menneskealder om sommeren samlingssted for både statsmænd og kulturpersonligheder inden for videnskab, kunst og kultur, bl.a. digteren Adam Oehlenschläger og billedhuggeren Bertel Thorvaldsen.
 
Sølyst blev i 1949 købt af ’Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab’, og har siden været ramme om selskabets traditionsrige middage og skydninger. Sidstnævnte er baggrunden for et nyoprettet ’skivemuseum’ med mere end 2000 malede træskiver, som hver enkelt ’skydebroder’ har ladet male og foræret selskabet ved deres optagelse.
 
Efter rundvisningen i de smukke lokaler og det nye ’skivemuseum’ er der mulighed for en tur i parken på egen hånd, hvis vejret tillader.


Tirsdag den 29. marts kl. 19 - ca. 21


Danmarks Akvarium,foredrag ved direktør Jesper Horsted - med efterfølgende generalforsamling
Sted: Danmarks Akvarium, Jægersborg Allé 1, Charlottenlund

Jesper Horsted indleder med at fortælle om Danmarks Akvarium, der har ligget i Charlottenlund siden 1939, og om flytningen i 2012 til Kastrup Havn. Hvis det er muligt, vil vi også få lidt at vide om de nuværende bygningers forventede skæbne.

Efter en kort pause afholdes generalforsamling.

Onsdag 2. marts kl. 19-21


Trafik i Gentofte

foredrag ved lektor Niels Ulrik Kampmann Hansen
Sted: Jægersborg Sognegård, Søndersøvej 5, Gentofte

Niels Ulrik Kampmann Hansen tager i sit foredrag afsæt i den gamle Kongevej til Frederiksborg (Lyngbyvejen), men fokuserer især på den skinnebundne trafik: Nordbanen, Klampenborgbanen, Kystbanen, Slangerupbanen og S-banen fra 1935. Han kommer også ind på trafikselskabet NESA's sporvogne og trolleyvogne, og slutter af med et overblik over det nuværende trafiksystem.

Tirsdag d. 18. januar 2011, kl. 19

C.L. Ibsen - 'Hellerups grundlægger'. Filantrop, matador - og - kongesøn
Foredrag ved Arne Bugge, tidligere domprovst i København.
Sted: Øregårdssalen, Hovedbiblioteket, Ahlmanns Allé 6

Arne Bugge fortæller i sit foredrag om en enkelt mand, som spillede en stor rolle i Gentoftes, og især Hellerups historie. En mand om hvem, der kan fortælles mange historier - kongesønnen (!) C.L. Ibsen.
I 1880'erne og 1890'erne opkøbte C.L. Ibsen en stor del af grundene ved Hellerups sydlige Strandvej og skabte derved en millionformue, som han anvendte til en storstilet og legendarisk velgørenhedsindsats blandt Københavns fattige. Det er hans liv og indsats, som Arne Bugge har beskæftiget sig med og vil fortælle om.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login