Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2012
menulink

Arrangementer afholdt i 2012

Tirsdag den 27. november

Historien om Skovshoveds havne

Ved Flemming Noes-Rasmussen
Tid: Tirsdag den 27. november, klokken 19- 21

Mødested: Skovshoved Skole
Tilmelding: Der er ingen tilmelding
Parkering: På Korsgaardsvej


Skovshoved Havns fremtid fylder en del i debatten i Gentofte i disse måneder. Men hvordan med historien om havnen? Hvornår blev den første havn indviet, hvordan har udviklingen været siden, hvem har benyttet sig af havnens faciliteter gennem tiden, og hvordan har forholdet til byen udviklet sig siden dengang, da der kun boede og arbejdede fiskere på stedet?
Vi dykker ned i de gamle matrikelkort og ser billeder og postkort fra tidligere tider, sammenholdt med forholdene, som de ser ud i dag.

Lørdag den 17. november

Hellerup Dame Roklub

Foredrag og besøg i Dame Roklubben
Ved Ning de Coninck-Smith

Tid: Lørdag 17. november, Kl. 13 – 15
Mødested: Strandparksvej 42
Tilmelding: Ingen tilmelding.
Parkering: På Strandparksvej

Hellerup Dame Roklub – lige på kanten af Hellerup havn – er (vistnok) verdens ældste aktive dameroklub. Kom og hør om klubbens tidligste historie – om kvinder, der kombinerede kampen for stemmeret med retten til fysisk udfoldelse – og om kvinder, der trak både på land i lange kjoler og selv byggede det første bådeskur. Der vil også blive lejlighed til at se klubbens både, de mange pokaler og fotografier fra ældste tid.

Lørdag den 10. november

Lån os din historie -
tiden fra 1. verdenskrig og tiden 1914-1918

Tid: Lørdag den 10. november, klokken 11- 15
Mødested: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Har du minder fra 1. verdenskrig – fra krigen eller blot fra hverdagslivet? Har du breve, fotografier, dagbøger eller andre ting fra 1914-1918?
Vi vil gerne hjælpe med at bevare materialet og dele det med andre i hele verden via Europeana-projektet, så alle kan få indtryk af, hvordan krigen påvirkede almindelige familier.

Mød op i Lokalhistorisk Arkiv på Gentofte Hovedbibliotek og få digitaliseret din historie.

Onsdag den 24. oktober

Besøg på Saxo Bank’s hovedsæde

Tid: Onsdag den 24. oktober, klokken 17.00- 19.45
Mødested: Phillip Heymanns Allé 15, 2900 Hellerup
Parkering: Øst for Hellerup Skole på Dessaus Boulevard

Kulturarven har også en samtid. Den 24. oktober 2012 kl. 17 slår Saxo-bank døren op for medlemmerne af Gentofte lokalhistoriske forening. Vi skal høre om bankens nye bygning fra 2008, tegnet af 3 x Nielsen, om arkitekturen, og vi skal høre om bankens store kunstsamling – og ikke mindst om, hvilken rolle begge dele spiller i hverdagen for de over 400 medarbejdere. Der bliver lejlighed til at se huset indefra sammen med to rundvisere med forstand på henholdsvis arkitektur og samtidskunst.

Torsdag 11. oktober

Gentofte Brandmuseum

Rundvisning i Gentofte Brandmuseum
Ved Anders Holde og Søren Sørensen

Tid: Torsdag 11. oktober, Kl. 17 – ca. 18
Mødested: Hellerupvej 5
Tilmelding: Ingen tilmelding.
Parkering: Svanemøllevej overfor Gl. Hellerup Gymnasium

Brandmuseet er indrettet i Gentofte kommunes første brandstation fra 1909, denne blev fraflyttet i 1939. Museet indeholder bl. a. Danmarks ældste brandbil – en danskbygget Gideonsprøjte fra 1919. Også tre originale Gentofte-brandbiler af Triangeltypen findes i museet. (Palle alene i Verden!).

Museet ejer også Gentoftes inspektørvogn fra 1946, det er en Chevrolet fleetmaster. Endvidere er der en mængde materiel, billeder og film, der tilsammen fortæller om over 100 års brandbekæmpelse. Det er en helt unik tidslomme.

Læs evt. mere i GentofteJournalen 2002 om brandvæsenets udvikling, bogen kan købes på dagen.

Søndag 30. september

Befæstningens dag.
Rundvisning på Charlottenlund fort

Ved bestyrelsesmedlem Karsten Kyed.

Dato: Søndag 30. september, kl. 11 - 12
Mødested: På broen fra parkeringspladsen til fortet.
Tilmelding: Ingen tilmelding

Charlottenlund fort er et af de bedst bevarede dele af Københavns Søbefæstning, og på denne rundtur kommer vi også ind i fortets ammunitionsmagasiner og op på toppen af fortet, hvorfra skydningen blev ledet.

Søndag 30. september

Befæstningens dag.
Guided tour langs Hvidøre bækken fra dæmning 1 til 2

Ved næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Søndag 30. september, kl. 13 - 14
Mødested: Dæmningen ved Soløsevej 73
Tilmelding: Ingen tilmelding

Revitaliseringen af Københavns nyere befæstnings nordre oversvømmelse blev officielt åbnet den 23. august i år af borgmester Hans Toft og miljøminister Ida Auken. Vi går fra dæmning 1 til dæmning 2 langs Hvidørebækken og ser de frilagte og restaurerede befæstningsdele og den frilagte bæk.

Lørdag 15. september

Skovshoved Havn: før – nu og fremtiden

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Lørdag 15. september kl. 10-12
Mødested: Vestsiden af krydset mellem Kystvejen og Søndre Havnevej Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Skovshoved Havn står over for sin næste udvidelse i 2013.
Vi går en tur rundt på havnen og hører om det oprindelige fiskerleje, den ældste havn, den nuværende havn og planerne for den kommende. Undervejs hører vi om fiskeriet fra åben strand, den første havns bygningshistorie, den nuværende havns oprindelige funktioner og ser de stadig eksisterende mindesten og levn fra fortiden.

Tirsdag den 4. september

Gentoftegade – ak hvor forandret

Rundvisning mellem Gentofte sø, kirke og torv
ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Tid: Tirsdag 4. september kl. 17- ca. 18.30
Mødested: Kirketorvet, rundvisningen slutter på Søvolden
Tilmelding: Ingen tilmelding

Gentoftegade er faktisk et tusindårgammelt vejforløb. Tidligere lå bøndernes gårde langs med landsbygaden, men dette forhold ændrede sig efter udskiftningen 1765, da gårdene flyttede ud; denne proces var afsluttet omkring 1800.
 Landsbygaden ændrede nu karakter, idet der blev bygget huse for håndværkere og pensionister langs gaden. På østsiden opstod en række sommervillaer for velhavende københavnere.
I årenes løb ændrede gaden efterhånden karakter, idet der kom butikker, og bebyggelsen blev på flere etager.

Turen veksler mellem gaden og søen og afsluttes med et mindre traktement.

Torsdag den 21. juni

100 års jubilæum for Hellerup Strandhave

Rundvisning i Rosenhaven og Staudehaven ved landskabsarkitekt Lene Hoffmann, Gentofte Kommune.

Tid: Torsdag 21. juni kl. 17
Sted: Hellerup Strandpark ved Onsgårdsvej
Tilmelding : Ingen tilmelding

Hellerup Strandpark blev udformet af G. N. Brandt symmetrisk omkring havnen med den smukke panoramaudsigt over sundet.
På de lave strandarealer havde der i nogle år været gang i anlæg af Hellerup lystbådehavn og Strandparken med Rosenhave og Staudehave foruden tennisbaner. Anlægget fejrer i år 100 års jubilæum.
I dagens anledning vil vi vandre rundt i det tidstypiske anlæg og høre om G. N. Brandts intentioner, og hvad der er sket i løbet af de 100 år med haveanlægget.

Søndag den 17. juni

Veteranbustur i Vangede

Stig ombord på veteranbussen og oplev Vangede på en ny måde.

Tid: Søndag den 17. juni Kl. 10-11 & kl. 11-12
Sted: Charlotteklubben, Vangede Bygade 55
Tilmelding: Billetter bookes på www.gentofte.billetto.dk. Max 25 personer ad gangen.
Entré: Gratis

Undervejs fortæller guiden om Vangedes spændende historie. Ruten går ad Bygaden forbi Stolpehøjene til den gamle Nørregård: Vintappergården med sin sø.
Herfra via Gammelmosen, Nymosen og forbi kirken ad Vangedevej over viadukten ved stationen.
Undervejs hører du om udflyttergårdene, gartnerierne, den ulovlige kolonihavebeboelse mm.

Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv og Gentofte Lokalhistoriske Forening.

Torsdag den 17. maj

25 års jubilæum for Gentofte Brandmuseum

Kom og vær med til at fejre brandmuseets første 25 år

Tid: Torsdag 17. maj (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10-14
Sted: Hellerupvej 5, 2900 Hellerup.
Tilmelding: Ingen tilmelding

For 25 år siden blev Brandmuseet grundlagt på den gamle, historiske brandstation. Dagen fejres med et righoldigt opbud af gamle brandbiler fra hele Sjælland, der kan beses på den afspærrede Hellerupvej.

Kl. 8.30 ankommer brandbilerne
Kl. 10.00 musik af Københavns Brandvæsens Orkester. Derefter er der festtaler: Borgmester Hans Toft, museumsdirektør Ole Sommer, beredskabschef Jakob V. Andersen og foreningens formand Anders Holde.
KL. 11.30 spiller Gordon Pipes & Drums
Kl. 12.30 startes Danmarks ældste brandbil, Gideonsprøjten fra 1919
Kl. 13- 13.30 rykker Gentofte Ungdomsbrandkorps ud (FIRE BROS)
Kl. 13.30-14.00 spiller Gordon Pipes & Drums

Mandag 23. april

Salon på Sølyst

Mød to gange Charlotte ved kulturforskerne Anne Scott Sørensen og Annelise Ballegård Petersen

Dato: Mandag 23. april Kl. 19.00 - 21.00
Sted: Sølyst, Emiliekildevej 2
Betaling: Entré 100 kr, gratis for Lokalhistorisk Forenings medlemmer.
Tilmelding: Medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Gentofte tilmelder sig på e-mail adressen as@annemette.org
Man kan også ringe til Annemette Sørensen på telefon 39 64 30 64 på hverdagen mellem kl. 19 og 20 eller tilmelde sig på generalforsamlingen.
For alle andre er der forhåndstilmelding på og betaling via Syddansk Universitetsforlag www.sdu.dk Reg.nr. 0996 konto nr. 804 20 20

Den 23. april åbnes dørene på Sølyst for en aften, der genopliver Charlotte Schimmelmanns salon på Sølyst omkring 1800 med foredrag, billeder og oplæsning af breve til og fra Charlotte Schiller i Weimar samt musik fra tiden. Der serveres kaffe med kager efter originale opskrifter.

Mens revolutions- og Napoleonskrigene rasede i Europa i slutningen af 1700-tallet og frem til tabet af Norge i 1814, førte Charlotte Schimmelmann og Charlotte Schiller en brevveksling, hvor de kommenterede de politiske begivenheder og dagliglivets glæder og sorger.
De diskuterede kunst og kultur og fortalte om deres ægtemænd digteren Frederich Schiller og erhvervsmanden Ernst Schimmelmann.
Familien Schimmelmann boede på landstedet Sølyst, og i dagens anledning møder vi de to damer i skikkelse af kulturforskerne Anne Scott Sørensen og Annelise Ballegård Petersen, der netop har udgivet deres korrespondance.

Salonen afholdes i samarbejde mellem Sølyst, Lokalhistorisk Forening i Gentofte, Lokalhistorisk Arkiv Gentofte og Syddansk Universitetsforlag.
Arrangementet støttes af Gentofte Kommunes Kulturfond.

Torsdag 12. april

Bomhuse og bompenge i Gentofte

Ved leder af Lokalhistorisk Arkiv cand. mag. Mette Henriksen

Dato: Torsdag 12. april kl. 19.00
Sted: Øregårdssalen, Gentofte Hovedbibliotek
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Vejafgifter og bompenge har været kendt siden oldtid og middelalder, og især Gentofte har haft mange bomhuse. De sidste blev nedlagt for knap 100 år siden. Mette Henriksen fortæller om bomhusene, og fører det op til et nutidigt perspektiv. Nu er det igen blevet aktuelt med regeringens plan om en betalingsring rundt om København.

Mandag 19. marts

Skovshoved Skole

Ved tidligere skoleinspektør Jørgen Ulriksen

Dato: Mandag 19. marts kl. 19.30-21.30
Sted: Lærerværelset på Skovshoved skole, Korsgårdsvej 1
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Skovshoved Skole har rødder langt tilbage i historien, idet dens forgænger, Hvidøre Skole, blev oprettet som Kongelig Rytterskole i 1721.
Skolens arkivalier er tilmed bevaret siden 1788. Gennem embedsbøger, forsømmelsesprotokoller, fagprotokoller, visitatspåtegninger m.v. kan man få indblik i det daglige liv på skolen og oplysninger om lærerne. Med udgangspunkt i de gamle arkivalier vil Jørgen Ulriksen fortælle træk fra Skovshoved Skoles historie.

Tirsdag 21. februar

Foredrag og Rundvisning på Brandstationen

Ved viceberedsskabschef Niels Chr. Bøgvad

Dato: Tirsdag 21. februar kl. 19-21
Sted: Gentofte brandstation, Bernstorffsvej 159
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Gentofte Brandstation har i de senere år fået megen omtale, men den fungerer stadig som vores livline i katastrofesituationer. Vi kommer til at høre om beredskabet lokalt før og nu, om totalberedskabet (politi, ambulance og brand).
Efter foredraget vil der være rundvisning på brandstationen.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login