Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2013
menulink

Arrangementer afholdt i 2013

Onsdag 27. november

Fra NESA til DONG Energy

Ved director Ole Hounsgaard og professor m.s.o. Mogens Rüdiger

Dato:   Onsdag 27. november kl. 17 - 19
Mødested:  DONG’s hovedsæde, Nesa Allé 1 
Tilmelding:  Obligatorisk tilmelding til  Ning de Coninck-Smith                

I 2004 ophørte NESA A/S med at eksistere som et selvstændigt elforsyningsselskab. Det blev starten på en dramatisk fusionsproces, hvor 6 energiselskaber blev slået sammen til DONG Energy i 2006.
I oplægget fortælles der om NESA, der leverede strøm til dele af det nordsjællandske område fra 1902. Den spændende fusion skildres, og DONG Energy’s første syv år beskrives.
Lokalhistorisk forening byder undervejs på et lille glas.

Tirsdag 19. november

Øregård Museum – før, nu og fremover

Ved  museumsdirektør Sidsel Maria Søndergård

Dato:   Tirsdag 19. november kl. 17 – 18.30 Mødested:  Øregård Museum, Ørehøj Allé 2  Tilmelding:  Der er ingen tilmelding Øregård museum blev oprettet allerede i 1920-erne i det tidligere landsted med den Hegelske malerisamling som grundlag, og museet har i de senere år været i en rivende udvikling. Foredraget begynder med et kort historisk tilbageblik på bygning og samlinger og derefter fortæller museumsdirektør Sidsel Maria Søndergaard om den nuværende særudstilling: ”MAN RAY - syn & tanke”. Foredraget slutter med nogle af museets fremtidige planer.

Lørdag 16. november

Dengang og nu i Gentofte, et causeri

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen og næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:   Lørdag 16. november kl. 10.30 – 12.00 Mødested:  Gentofte Kino, Gentoftegade 39  Tilmelding:  Der er ingen tilmelding

Vi inviterer til et formiddagsarrangement om Gentoftes lokalhistorie. Tanken er at vise billeder af kendte steder og høre om tilknytningen til vores egen forhistorie. Nogle af billederne er optaget i forbindelse med den kommende Gentofte Journal.   Arrangementet foregår i lokalesamarbejde med den Konservative vælgerforening i Gentofte.

Efter det lokalhistoriske indslag vil der være en pause og herefter vil borgmester Hans Toft knytte tråden til Gentoftes fremtid. Arrangementet slutter med, at der vises en film om Gentofte i 1950 ´erne.

Torsdag 31. oktober

Litteraturhistorien i Gentofte

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:   Torsdag 31. oktober kl. 19.00-21.00 Mødested:  Ordrup bibliotek, Ejgårdsvej 11  Tilmelding:  Der er ingen tilmelding

I samarbejde med Ordrup Bibliotek har foreningen undersøgt, hvilke danske forfattere, der har opholdt sig i Gentofte i kortere eller længere tid. Det er blevet til en imponerende (men sikkert ikke komplet) liste, der indeholder en række kendte personer. Foredraget fokuserer på, hvorfor disse kunstnere tog ophold i kommunen, og hvad de skrev om den.

Søndag 29. september

Charlottenlund Fort

Ved bestyrelsesmedlem Karsten Kyed
Dato: Søndag 29. september kl. 10
Mødested: Charlottenlund Fort
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

I anledning af befæstningens dag arrangerer foreningen en rundvisning på det nyrenoverede fort.

Fredag 27. september

Forstbotanisk Have 175 år

Ved venneforeningens formand Niels Nørgaard

Dato: Fredag 27. september kl. 16
Mødested: Indgangen til haven i nordenden.
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Foreningen Forstbotanisk Haves Venner fejrer havens 175 års dag med to arrangementer. Dels en rundtur i haven klokken 16 efterfulgt af fødselsdagskage med underholdning.

Onsdag 18. september

Det gamle vandtårn

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Onsdag 18. september kl. 18.30
Mødested: Indgangen til vandtårnet på Ræveskovsvej
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Det gamle vandtårn på Ræveskovsbakken tjente kommunen i perioden fra 1905 til 1972 og havde plads til 1044 kubikmeter vand. I 1972 blev det afløst af det nye vandtårn i Jægersborg (der med sin højde bedre kunne forsyne kommunens højere huse).
Efterfølgende har et kommunalt arkiv haft hjemme i tårnet, men dette er nu også flyttet (godt det samme), og mens tårnet venter nu på sin fremtidige anvendelse har duerne taget det i besiddelse.
Vi begynder med at høre om Gentoftes vandforsyning gennem tiderne, derefter er der adgang til ”vægtergangen”, hvorfra der er en flot udsigt over byen.

Torsdag 12. september
Torsdag 5. september

LitteraTURruter

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Som det fremgår af det dette link, https://genbib.dk/litteraturruter
sætter Gentofte bibliotekerne fokus på forfattere med tilknytning til Kommunen. Lokalhistorisk forening stiller op til disse gåture og bidrager med kommentarer af historisk art.
Dato og tidspunkt for de to første gåture fremgår ikke, men kan ses her:

Dato: Torsdag 5. september kl. 18.30-20.00
Mødested: Hovedbiblioteket, Ahlmanns Allé 6.
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Dato: Torsdag 12. september kl. 17.00-18.30
Mødested: Ordrup Bibliotek, Ejgårdsvej 11.
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

I forbindelse med dette initiativ har foreningen startet en kortlægning af forfattere, der gennem tiden har enten boet eller opholdt sig i Gentofte.
De to lister er udsendt med nyhedsbrevet, og da de på ingen måde giver sig ud for at være komplette, endsige 100 % korrekte, vil vi gerne opfordre foreningens medlemmer til at bidrage med tilføjelser og rettelser.
Send gerne dine forbedringer til de to lister på mail til formanden:
noes_rasmussen@hotmail.com

Søndag 16. juni

Jægersborg – en rundtur med bus

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen og Niels Nørgaard, Gentofte Lokalhistoriske Forening
Dato: Søndag 16. juni kl. 11, 12, 13 eller 14
Mødested: Ved pladsen foran Bernstorff Slot
Tilmelding: Der er ingen tilmelding


Med en af de kyndige lokalhistorikere som guide går turen på en time gennem Jægersborg.
Undervejs får man en forklaring på de mange historiske steder, og guiderne deler deres skarpe iagttagelser med passagererne.
Turen tager en lille time, og man kan vælge frit mellem de 4 gentagelser – bare mød op og stig ind i bussen.
Hvis en tur bliver fyldt helt op, er der mange andre spændende ting på programmet omkring Bernstorff Slot, for eksempel en rundvisning på slottet og aktiviteter i parken.

Lørdag 15. juni

Charlottenlund Skov og Park – vi ser på de gamle bygninger

Ved Flemming Noes-Rasmussen
Dato: Lørdag 15. juni kl. 15- 16.00
Mødested: Ved P-pladsen foran slottet, ved det tidligere Danmarks Akvarium
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

I forbindelse med Gentofte kultur- og Festdage, arrangerer Grøn Guide en cykeltur ad Skovruten med start ved indgangen til Bernstorff slotshave over for Slotsvej klokken 13.00. Klokken ca. 15 ankommer cyklisterne til Charlottenlund Slot, hvor lokalhistorisk forenings formand fortæller om bygningerne i parken. Alle er velkomne til at cykle med, men man kan også støde til ved slottet og nøjes med at få historien om de mange bygninger.
Cyklisterne fortsætter til Forstbotanisk Have, hvor der også er guided tur og forfriskninger. Man kan altså nøjes med at deltage i arrangementet i Charlottenlund Skov og eventuelt efterfølgende i Forstbotanisk Have.

Torsdag 23. maj

Dyssegårdsparken – et stykke bynær natur

Ved landskabsarkitekt Berit Jacobsen, Park og Vej
Dato: Torsdag 23. maj kl. 16- ca. 17.30
Mødested: Ved P-pladsen for enden af Knud Rasmussens vej 200 m syd for Dyssegård station
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Dyssegårdsparken opstod først som park i 1947, da en lille granskov mellem jernbanearealet og Gentofte rende blev saneret og fik en bredere træartssammensætning. Arealet tilhørte oprindeligt Højsgården (en Gentofte-udflyttergård), men blev opkaldt efter Dyssegården, som også lagde til kvarteret med skole, station og bydelsfunktioner. Arealet blev opdelt i to halvdele, hvor den sydligste del fik sportsanlæg, mens den nordlige del blev til en egentlig park, da der her i kommunens sydvestlige hjørne var meget få grønne områder. Parken blev anlagt efter tegninger af Gentoftes navnkundige kommunegartner G.N. Brandt.
I de senere år har parken haft et noget forsømt udseende, men blev i 2011 bragt op på niveau med kommunens øvrige parkanlæg. Vi går en tur i parken og hører om dens struktur og forskønnelse som Park og Vej netop har fuldført.

Mandag den 29. april

Gentofte Sø’s Historie

Foredrag ved biolog og geograf Thomas Vikstrøm

Dato : Mandag den 29. april 2013 kl. 19.30-20.30
Mødested : Sognegården i Gentofte
Tilmelding : Ingen tilmelding

Gentofte sø’s historie rækker tilbage til oldtiden, hvor søens navn har lagt navn til bebyggelsen og sognebyen Gentofte. Med udgangspunkt i Gentofte sø’s og Brobæk mose ’s historie trækkes trådene frem til nutiden, hvor søens ejerforhold netop er ændret.
Søens rige dyre- og planteliv berøres kort, og områdets betydning for lokalbefolkningen accentueres.

Tirsdag den 9. april

Charlottenlund Slot – kom indenfor

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Tirsdag 9. april kl. 17-19
Mødested: Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1 
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Slottes bygningshistorie og dets beboere gennem tiderne er emnet for dette foredrag, der finder sted i Riddersalen. Lige fra den spæde begyndelse som kanin vogter hus over kongeligt jagtslot til sommerbolig for flere kongelige (ikke mindst kronprins Frederik (VIII) og hans hustru) og hjemsted for en forskningsinstitution.
Ferdinand Meldahls ombygning af slottet i begyndelsen af 1880’erne har givet anledning til megen diskussion. Specielt tårnet har givet anledning til negative kommentarer. Kom og hør blandt andet om baggrunden for dette og forsøgene på at få det fjernet.
I dag huser slottet DTU Aqua, men også dette kapitel lakker mod enden.

Mandag den 18. marts

Biografer i Gentofte i det 20. århundrede

Ved biografdirektør Erik Hamre, Gentofte Kino

Dato:  Mandag 18. marts kl. 19- ca. 21
Sted: Gentofte sognegård, Gentoftegade 23
Tilmelding: Ingen tilmelding

Foredraget vil handle om Gentoftes filmiske formåen igennem de seneste 100 år som baggrund for den nuværende situation i Gentofte Kommune.
Den aktuelle anledning er Gentofte Kinos 75 år jubilæum, som er den eneste overlevende biograf i kommunen. Foredrager handler også om andre biografer, biografstudier, filmtyper og fremvisning.
Foredraget understøtter samtidigt det til jubilæet udgivne festskrift.

Mandag den 4. marts

Fortællinger fra det gamle Skovshoved

Foredrag ved en ægte skovser: Jan Beck Jensen

Tid: Mandag 4. marts kl. 19- ca. 21
Mødested: Skovshoved Skole, Korsgårdsvej 1 (grå bygning i skolegården)
Tilmelding: Ingen tilmelding

Med afsæt i Jans egen slægtshistorie fortæller han anekdoter og beretninger fra livet i det gamle Skovshoved. Det bliver et festfyrværkeri af historier og gode råd (som for eksempel, hvordan man fjerner vorter), ligesom forandringen af bydelen fra et rent fiskersamfund til et landliggerpræget område til i dag, hvor der er få ”rigtige” skovsere tilbage, men til gengæld mange tilkomne fastboende, som værner om det særlige miljø i Skovshoved.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login