Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2014
menulink

Arrangementer afholdt i 2014

Tirsdag den 9. december 

Jægersborg Slots og bys historie

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Tirsdag den 9. december kl. 19.00 – 21.00.
Mødested:  Jægersborghave, Jægersborg Allé 150, sal 2-3, 1.etage
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.
 
Jægersborg Slot (tidligere kaldet Ibstrup Slot) blev bygget af Christian IV i perioden 1609-1620 i nederlandsk renæssancestil og lignede i mangt og meget det samtidige Rosenborg Slot. Christian V dyrkede parforcejagtens og udvidede jagtreviret langt mod nord.

De oprindelige jagtlænger blev i årene 1734-39 erstattet af Thurahs gule jagtlænger, som er ved at blive omdannet til ejerboliger. Slottet blev nedrevet i 1761 og øst for, hvor slottet tidligere lå, ligger det nyopførte kommunale plejehjem Jægersborghave.
Vi følger stedets historie fra landsby, via slot og militærforlægninger frem til nutiden.
Der vil i pausen og efter foredraget være mulighed for at se de eneste bevarede rester af det gamle slot nemlig tilflugtstunneller under bygningen. 

Mandag 1. december  

Dansk skolebyggeri – i går og i dag – med Gentofte kommune som eksempel

Ved skolehistoriker Anne Katrine Gjerløff ph.d. og bestyrelsesmedlem Ning de Coninck-Smith
 
Dato:   Mandag 1. december kl. 19.00-21.00.
Mødested:  Ordrup Skole, Grønnevænge 16, Charlottenlund.
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Gentofte kommune har altid været på forkant af udviklingen, når det handlede om nyt skolebyggeri. Man fik den første rytterskole, som stod færdig i 1722 – man opførte én af de første pavillonskoler, nemlig Skovshoved skole, som blev indviet i 1907– og derefter fulgte aulaskoler, etplansskoler – og i de seneste år SKUB-skoler. I deres fælles foredrag vil ph.d. og skolehistoriker Anne Katrine Gjerløff og professor og skole- og barndomshistoriker Ning de Coninck-Smith fortælle mere udførligt om skolerne, og hvilke pædagogiske tanker som lå bag.
De to oplægsholdere er begge medforfattere til fembindsværket: Dansk Skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, som udkommer i disse år i anledningen af 1814- anordningernes 200 års jubilæum.

Tirsdag 7. oktober

Landboreformerne i Gentofte 1764-1766
Ved bestyrelsesmedlem, cand. agro. Karsten Kyed

Dato:   Tirsdag 7. oktober kl. 19.00 – 21.00
Mødested:  ”Svenske Villa” i Bernstorffs Slotshave (parkering udenfor). 
Tilmelding:  Ingen tilmelding.

Landboreformerne blev iværksat af greve J.H.E.Bernstorff i 1764 som nogle af de første i Danmark. De fik stor betydning for udviklingen i Gentofte og ændrede bøndernes kår radikalt.

Udskiftningen, udflytningen, selveje og frihed for hoveri gjorde på kort tid bønderne velhavende. Karsten Kyed gennemgår reformerne og trækker linjer frem til vore dage. 

Tirsdag den 23. september

Besøg på Schæffergården
Ved projektleder, cand. mag. Eja Bagge

Dato:  Tirsdag den 23. september kl. 16.30 – 18.30.
Mødested:  Receptionen på Schæffergården, Jægersborg Allé 166.
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Schæffergårdens ældste dele stammer fra 1749; her fandtes boliger for officerer i den eksisterende hovedfløj og staldplads til deres heste i nogle nu nedrevne sidefløje.

Efter forskellige borgerlige ejere købte prins Harald ejendommen i 1909 og omdøbte den til ”Jægersborghus”. I 1920 overtog direktør Ernst Michelsen slottet, han tilbageførte det til den oprindelige skikkelse og fredede ejendommen. I 1945 blev Schæffergården købt af ”Fonden for Dansk-Norsk Samarbejde” og siden har bygningen fundet anvendelse som kursusejendom og er blevet væsentligt udvidet og moderniseret ved arkitekterne Palle Suenson og Vilhelm Wohlert.
Projektleder Eja Bagge fra” Fonden for Dansk-Norsk Samarbejde” fortæller os om Fondet og viser os rundt i det gamle hus med de smukke interiører og de mange billeder malet af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Torsdag 18. september

Charlottenlund Slotshave
Ved  landskabsarkitekt, Ph.D. Liv Oustrup

Dato:   Torsdag 18. september kl. 17.00-18.30.
Mødested:  Parkeringspladsen foran det tidligere ”Danmarks Akvarium”.
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Charlottenlund Slotshave har haft en lang og omskiftelig historie som kongelig have gennem 225 år. Der er flere stilarter repræsenteret i anlægget, blandt andre barok og gardenesque. Vi går en tur gennem parken under kyndig vejledning af Liv Oustrup, der er ansat i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, og ser på fortidens spor i den nuværende have.

Torsdag 12. juni

Tour de Arkitektmose (Hundesømosen)
Ved Mads Falbe-Hansen, projektleder ved Realdania Byg og arkitekt Johannes Hedal Hansen, maa.

Dato: Torsdag 12. juni kl. 16.30 – ca. 20
Mødested: Skovvej 35A, ingeniør Jørgen Varmings hus. 
Tilmelding: Til Ning de Coninck-Smith, e-mail: ning@dpu.dk

Efter Anden Verdenskrig blev det stadig mere populært at bosætte sig omkring Hundesømosen, og i midten af 1950’erne var området næsten fuldt udbygget.
Da grundene endnu var relativt billige, tiltrak stedet en del arkitekter samt andre kunstneriske og ’skæve’ personer - derfor fik området hurtigt tilnavnet ’Arkitektmosen’.
Vi ser på repræsentanter for arkitektens eget hus:

Eva & Nils Koppel,
Bodil & Gunnar Krohn,
Bent Karlby,
Karen & Ebbe Clemmensen,
Alice og Børge Mogensen,
Elsebet & Kjeld Ussing,
Karen & Mogens Black-Petersen,
Tutti Lütken og
Carl Rønneberg samt (noget senere)
Hans J. Wegner

I dette unikke kulturhistoriske miljø satte disse arkitekter og designere deres præg på forstadslandskabet med enfamiliehuse, hvor det moderne familieliv fik nye og banebrydende rammer.
Turen begynder ved Jørgen og Birgit Varmings hus, som netop er købt af Realdania Byg.
Her møder vi projektleder Mads Falbe-Hansen, som har ansvar for istandsættelsen. Han vil fortælle om projektet og deltager også i hele turen.
Derefter sætter vi af sted på cykler eller i biler – og muligvis til fods med arkitekt Johannes Hansen som guide.
Vi cykler/kører rundt om mosen og ser på husene. Undervejs serveres et køligt glas hvidvin eller en sodavand.

Tirsdag 27. maj

Byvandring i det gamle Jægersborg
Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Tirsdag 27. maj kl. 16.00 – ca. 17.30
Mødested: Ved plakatsøjlen vest for den tidligere Jægersborg Kaserne 
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Det gamle Jægersborg er vokset op som en slotsby omkring det i 1761 nedrevene (Ibstrup) Jægersborg slot.
Vi går ad Jægersborg Allé til samlingspladsen ved Blæsenborg og ser herefter mindestenen for Jørgen Haagen Schmidt (Citronen).
Derfra går vi gennem Schäffergårdens have og ser det forfaldne ishus og videre forbi de gamle landsteder til det nyrestaurerede Jægersborg Sprøjtehus ad den såkaldte ”Benbrækkerstræde”.
Derfra fortsætter vi til den tidligere kaserne, hvor vi skal se de seneste om- og tilbygninger.

Tirsdag 13. maj

Gentofte set gennem topografiske kort
Ved  cand. Scient., ph.D Peder Dam

Dato: Tirsdag 13. maj kl. 19.30-21.00
Mødested: Gentofte Sognegård, Gentoftegade 23
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Foredragsholderen er en af de få moderne historiske geografer, og han vil ved hjælp af ældre og nyere topografiske kort vise vores områdes udvikling gennem de seneste godt 250 år.
Vi får en generel introduktion til danske historiske kort og fokuserer derefter på Gentoftes udvikling med henblik på landskabs- og byudviklingen.
Til sidst gives en guide til hvor og hvordan, man kan få adgang til kortene gennem internettet.
Deltagerne vil få udleveret otte kvalitetskopier af udvalgte historiske Gentoftekort.

Mandag 28. april  

Besøg hos Saxo-bank

Ved Hanne Tarp og bankens medarbejdere

Dato:  Mandag 28. april kl. 17 – 19.45
Mødested:  Saxo-bank, Philip Heymanns Allé, Hellerup 
Tilmelding:  Tilmelding til Hanne Tarp på: Hanne.Tarp@kriminalforsorgen.dk 

Kulturarven har også en samtid, og i foråret 2014 slår Saxo-bank atter døren op to gange for medlemmerne af Gentofte lokalhistorisk forening. Vi skal høre om bankens nye bygning fra 2008, om arkitekturen, tegnet af 3 x Nielsen, og vi skal høre om bankens store kunstsamling – og ikke mindst om, hvilken rolle begge dele spiller i hverdagen.

Torsdag 3. april  

Garderhøjfortet

Ved leder af formidlingscenter Garderhøj Kristine Adler-Nissen

Dato: Torsdag 3. april kl. 17 - 19
Mødested: Garderhøj Fortet 
Tilmelding: Tilmelding til Flemming Noes-Rasmussen 
Seneste tilmeldingsfrist er 27. marts. Send en mail, en sms eller ring.                           
noes_rasmussen@hotmail.com eller 41598416

Garderhøjfortet fra 1886 har fornylig gennemgået en omfattende restaurering og formidlingen af stedets historie er overtaget af Experimentarium.
Der er ikke begrænsning på antal deltagere, men af hensyn til, hvor mange omvisere der skal hjælpe os, vil vi gerne have tilmelding.

Lørdag 29. marts

Det gamle vandtårn på Ræveskovsvej

Besøge det gamle vandtårn på Ræveskovsvej lørdag den 29. marts klokken 13.00 i samarbejde med foreningen Vangedes Venner.
Niels Ulrik Kampmann Hansen vil fortælle om vandtårnenes historie i Gentofte.

Mandag 17. marts

Rygaards Skole

Ved pensioneret lærer Herluf Eriksen 

Dato: Mandag 17. marts kl. 19.00 – 20.00
Mødested: Rygaards Skole: lokale ”Parloir”, indgang fra Bernstorffsvej 54 
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Rygaard Skoles historie går langt tilbage, og vi skal høre om den spændende udvikling, der har fundet sted siden Rygaard var blandt de første udflyttergårde i Gentofte. Efter foredraget er der mulighed for en kort tur i parken, inden den ordinære generalforsamling for foreningen finder sted i samme lokale.

Torsdag d. 6. marts

Besøg på Saxo Bank’s hovedsæde

Ved Flemming Noes-Rasmussen og bankens medarbejdere

Tid: Torsdag d. 6. marts kl. 17.00 til ca. 19.00.
Mødested: Phillip Heymanns Allé 15, 2900 Hellerup
Parkering: Øst for Hellerup Skole på Dessaus Boulevard

Kulturarven har også en samtid. Saxo-bank åbner døren op for medlemmerne af Gentofte lokalhistoriske forening.

Tirsdag 4. marts

Skolelovene af 1814 og Gentofte

Ved cand.mag. Pernille Sonne, ekstern lektor på Bind 2 af ”Dansk Skolehistorie”

Dato: Tirsdag 4. marts kl. 19.00-21.00
Mødested: Skovhoved Skole, ”Loftet”. Korsgaardsvej 1
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

I 1814 indførte Danmark, midt i en økonomisk og politisk krisetid, som det første land i verden undervisningspligt.
Når dette må ses som en milepæl i skolehistorien, er det først og fremmest fordi loven betyder en institutionalisering af skolegangen. Det blev nu en pligt for forældrene, at sikre børnenes undervisning.
I Gentofte eksisterede der allerede før 1814 fire skoler: rytterskolerne i Gentofte og Hvidøre fra 1721/22, greveskolen i Vangede fra 1740 og kaserneskolen i Jægersborg fra 1795.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login