Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2015
menulink

Arrangementer afholdt i 2015

Mandag den 23.november

Besøg på Bellevue Teater

Ved Allan Richardt Jensen

Dato:  Mandag den 23.november kl. 16.30 – 18.00.
Mødested:  Strandvejen 451, Klampenborg
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Teatret blev indviet i juni 1936 som et sommerteater. Bygningen er tegnet af Arne Jacobsen i funktionalistisk stil og er ud over at være et af hans hovedværker samtidig et af de fornemste eksempler på Bauhaus-arkitektur herhjemme.
På rundvisningen taler vi om teaterhistorien, arkitekturen og ikke mindst Arne Jacobsen og det øvrige Bellevue-område og hans private hjem.

Tirsdag den 10. november

Besøg i Vangede Kirke
Ved sognepræst Jakob Rönnow
Dato:   Tirsdag den 10. november kl. 19:00-20:30
Mødested:  Vangedevej 50, Gentofte
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Kirken blev bygget i 1970'erne og indviet den 17. marts 1974. Den er tegnet af arkitekten Johan Otto von Spreckelsen, mens keramikeren Tue Poulsen deltog i udformningen af alter, kors, døbefont og prædikestol.
Jakob Rönnow slutter som sognepræst ved årsskiftet, så det er sidste chance for at høre ham fortælle som ansat ved kirken.

Tirsdag den 3. november

Mit liv som borgmester
Ved tidligere borgmester Birthe Philip

Dato:  Tirsdag den 3. november kl. 19:00 – 20:30
Mødested:  Gentofte Sognegård, Gentoftegade 23
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding

Birthe Philip er jurist og tidligere politiker, hun var fra 1984 til 1993 var borgmester i Gentofte Kommune.
Hun er student fra N. Zahles Gymnasieskole og cand.jur. fra Københavns Universitet i 1962. Hun gik i 1976 ind i politik som medlem af Gentofte kommunalbestyrelse, og overtog i 1984 borgmesterposten fra partifællen Jørgen Gotfredsen.
I april 1993 trådte hun selv tilbage og overlod posten til Hans Toft. Samtidig blev hun Ridder af Dannebrog. Både som siddende og forhenværende borgmester har Birthe Philip haft en stribe bestyrelsesposter; mest prominent var hun fra 1990 til 2003 formand for NESA's bestyrelse.

Mandag den 5. oktober

Besøg på Gentofte Rådhus

Ved Niels Christian Bøgvad, ansat i 25 år i Rådhusets tjeneste

Dato: Mandag den 5. oktober kl. 16.30 – 18.00.
Mødested:  Rådhusets forhal, Bernstorffsvej 161
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

For 80 år siden blev den ældste fløj af Gentofte rådhus indviet. På grunden lå den tidligere Maltegård, men da den nedbrændte, opførte man et stort funktionelt rådhus lidt tilbagetrukket fra Bernstorffsvej. Arkitekten var den i samtiden kendte slotsarkitekt Thorvald Jørgensen.
Den lidt lavere nordfløj blev tilføjet allerede i krigsårene, mens sydfløjen først blev tilføjet i en moderne stilart i 1976.

Niels Christian Bøgvad fortæller os først om rådhusets historie og arrangementet sluttes af med en rundvisning bl. a. i byrådssalen.

Mandag den 21.september

Rundvisning på Sankt Andreas Kollegiet

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen og Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Mandag den 21.september kl. 16.30 – 18.00.
Mødested:  Parkeringspladsen, Kollegievej 6
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Bygningerne, der tidligere har rummet Sankt Andreas Kollegiet står netop nu tomme, inden der træffes beslutning om den fortsatte anvendelse/nedrivning!

Der er derfor en unik mulighed for at bese stedet og høre om den spændende historie, der strækker sig fra det oprindelige katolske kollegie, over den bombesprængte fabrik under krigen til de senere års firmadomiciler for ISS og Dansk Standard.

Mandag den 14. september

Rundvisning Vangede Huse - Camillahusene

Ved historiker Ning de Coninck-Smith og daglig leder Maja Rongen Jensen

Dato: Mandag den 14. september kl. 16.00 – 17.00.
Mødested:  Ved Salen på Bank-Mikkelsens Vej nr. 2
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Besøget indledes med et foredrag ved historikeren Ning de Coninck-Smith om Børnehospitalets tilblivelseshistorie.

Derefter fortæller Maja Rongen Jensen, daglig leder af Børnecentret Camillehusene for børn og unge i alderen fra 0-18 år i korte træk om udviklingen af området fra 1980 og frem til i dag, hvor området står foran en større ombygning inden for de nærmeste år.
Hun tager os med på en vandring rundt i området med de mange smukke lave huse, og vi får mulighed for at se inden for i nogle af husene.

Mandag 7. september

Besøg i Tuborg Haveby

Ved tidligere formand for haveforeningen Jørgen Frederiksen
 
Dato:  Mandag 7. september kl. 16.30-ca. 18.00.
Mødested:  Fælleshuset i Tuborg Haveby, parkering på Snerlevej
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Tuborg Haveby er kommunens ældste kolonihaveforening, idet den begyndte så tidligt som i 1928, hvor nogle arbejdere fra Tuborg Bryggerierne købte Nordre Ellegård med noget af det omgivende jord.

I starten var der små huse med nyttehaver omkring, men udviklingen er gået mod større huse og med mindre præg af nyttehaver.

Marketenderiet på Nordre Ellegård blev i 2003 solgt fra til privatboliger.

Der er i alt 74 haver.

Tirsdag 9. juni

Byvandring i Gentofte Bymidte

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:        Tirsdag 9. juni kl. 17 – ca. 18.30
Mødested: Gentofte Kirketorv over for kirken
Tilmelding: Der er ikke tilmelding til dette fyraftensarrangement

Det centrale Gentofte mellem Kirketorv og Torv er temaet for denne byvandring.
På turen fortælles der om det gamle Gentofte med gårdene, om Gentofte Sø og om Gentoftegades forandring fra bondeby via håndværkere og lyststeder til nutidens butiksgade.

Tirsdag 26. Maj

Domus Hagedorn og Novo Nordisks Historie

Ved cand.mag. Lars Mørch, Novo Nordisk

Dato :                     Tirsdag 26. Maj 2015 kl. 19.00 – 21.00
Mødested :              Domus Hagedorn, Niels Stensensvej 4
Tilmelding :             Der er begrænset plads og derfor tilmelding til formanden 
                              email: noes_rasmussen@hotmail.com, eller tlf. 41598416.

 Domus Hagedorn blev opført i 1934 som direktørbolig for Hans Christian Hagedorn, der var direktør for Nordisk Insulinlaboratorium(1923-1963).
Boligen blev opført i funktionalistisk stil inspireret af den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wrights bygningsværker.
HC Hagedorn boede i huset med sin kone Maria fra 1934 til sin død i 1971, og i det imponerende hus blev der holdt mange fester og middage.
I 2014 åbnede Domus Hagedorn dørene efter en omfattende renovering.
I dag danner huset rammen om hyggelige og inspirerende mødefaciliteter, der kan bruges af alle Novo Nordisk ansatte.

Søndag 10. Maj

Besøg på Christiansholm

Ved bestyrelsesformand, kammerherre Fritz Schur

Dato :                     Søndag 10. Maj kl. 11
Mødested :              Christiansholm slot i forlængelse af Vitus Berings Allé.
                               Parkering i vejsiden. Adgangskontrol.  
Tilmelding :              Der er tilmelding til dette arrangement

Arrangementet henvender sig kun til foreningens medlemmer. Tilmelding på 41598416 eller email: noes_rasmussen@hotmail.com            

Christiansholm slot ligger, hvor den gamle Hvidøre Kongsgård lå.
Den sidste statholder var Vitus Bering, der boede her efter 1660.
Han omdøbte kongsgården til Christiansholm for at ære kronprinsen, den senere Chr. V, konge 1670-1699.
Kongen overtog landstedet og ejendommen havde flere borgerlige og kongelige ejere, bl. a. Just Fabritius, der begyndte opførelsen af det nuværende rokokoslot.
Efter flere ejere købte grev Molkte ejendommen, og hans efterkommere ejede slottet frem til 1989.
Ejendommen har siden været ejet af Fritz Schur, der har istandsat slot og have.

Tirsdag 28. April

Besøg på Sct. Joseph Søstrenes Skole

Ved skoleleder Georg Høhling og foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato :         Tirsdag 28. April 2015 kl. 19.00 – 20.00
Mødested :  Sct. Joseph Søstrenes Skole, Skovkrogen 17-19, Ordrup
Tilmelding : Der er ingen tilmelding.

Skolen har eksisteret i 125 år, formanden fortæller om den tidlige historie og Georg Høhling beretter om sine 25 år som skoleleder.

Lørdag 11. April  

Besøg på Hvidøre Slot

Ved koordinator Kirsten Ørgaard, Novo Nordisk.

Dato :          Lørdag 11. April 2015 kl. 14.00 – 16.00
Mødested :   Hvidøre Slot, Emiliekildevej 1, Klampenborg
Tilmelding :  Der er plads til 40 deltagere. Tilmelding til Formanden på 
                   telefon 39 90 99 69 eller noes_rasmussen@hotmail.com

Kirsten Ørgaard, der til daglig arbejder på Hvidøre Slot, vil fortælle om bygningens historie fra 1872 til vore dage. Vi skal høre om stedets beboere og anvendelse som først bolig og slot, siden som hospital og nu kursuscenter. Der vil også blive en rundvisning på slottet.

Torsdag 19. Marts

DYSSEGÅRDSKIRKEN EFTER RESTAURERING

Ved Sognepræst Thue Petersen og fhv. Overlæge, dr.med. Poul Ebbe Nielsen

Dato :          Torsdag 19. Marts kl. 19.00 – 20.30
Mødested :   Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup
Tilmelding :   Der er ingen tilmelding.

Poul Ebbe Nielsen vil fortælle om udsmykningen i Sognegården. Han vil desuden omtale de udsmykninger, som er ophængt på Gentofte Sygehus, og hans to glasmo-saikker og to bronzearbejder, som i dag findes i nogle jyske kirker.  Poul Ebbe Niel-sen udgav i 2014 en bog med titlen: Oplevelser og udfordringer i kunstens verden – fra barndom til pensionist. Se evt.: www.pen-kunst.dk

Sognepræst Thue Petersen vil derefter gennemgå restaureringen af det store kirke-rum, hvor Peter Brandes har været den ansvarlige kunstner. Vi besøger kirkerummet og ser glasmosaikkerne, det nye alterbillede, en opstillet skulptur samt det nye alterparti.

Tirsdag 3. marts  

Byvandring i Jægersborg

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Tirsdag 3. marts kl. 17 – ca. 18.30
Mødested: På Jægersborg Allé foran det tidligere hotel nær plakatsøjlen
Tilmelding: Der er ikke tilmelding til dette fyraftensarrangement

Temahæftet ” Jægersborg – slot og by” er blevet godt modtaget, og mange vil gerne ud og opleve området.  Byvandringen omfatter kun slotsbyen – ikke stationsbyen. Turen begynder med, at vi går til Jægersborg Allé 184 og ser mindestenen for Jørgen Haagen Schmidt også kaldet ”Citronen”. Derfra går vi til Hollænderdammen og dens ishus, via Schæffergården ad Benbrækkerstræde til Sprøjtehuset og slutter af på den tidligere Jægersborg Kaserne, der nu er plejehjem og ejerboliger.

Onsdag den 28. januar

Skt. Lukas Stiftelsen. Historie og rundvisning.

Ved diakonisse Kirsten Guttmann

Sted:              Sankt Lukas Stiftelsen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup
Tid:                Onsdag den 28. januar 2015, klokken 19.00 til 20.30
Mødested:       Port ved hjørnet af Tuborgvej og Bernstorffvej
Der er ingen tilmelding til dette arrangement

Kirsten Guttmann vil fortælle om Diakonissehusets historie i Gentofte, efterfulgt af en rundvisning i bygningen, med fokus på stedets museum, stiftelsens dagligstue og kirken i tilknytning til stiftelsen.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login