Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2016
menulink

Arrangementer afholdt i 2016

Lørdag den 10. december

Hellerup Roklub

Ved Jens Tarp

Dato:  Lørdag den 10. december kl. 14.00 – 16.00.
Mødested:  Hellerup Roklub, Strandparksvej 44
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding

Hellerup Roklub blev grundlagt i 1931, og allerede i 1933 havde klubben 172 aktive og 68 passive medlemmer, og i alt 10 både.
Fra starten i 1931 var HR en herreroklub. Gennem årene blev der flere gange gjort forsøg på at ændre klubbens status til også at kunne optage kvindelige medlemmer, men først på generalforsamlingen i november 1992 lykkedes det med et ganske lille flertal at få vedtaget de ændringer, der skulle til for at åbne klubben også for kvinder.
Klubhuset blev herefter ombygget, så der kunne skabes omklædningsmuligheder for kvinder og mænd adskilt.
Jens Tarp fortæller den spændende historie og knytter an til andre aktiviteter i Hellerup havn.

Tirsdag den 15. november 

Trafik i Gentofte før og nu

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:   Tirsdag den 15. november kl. 18:30-20:00
Mødested:  Jægersborg Bibliotek, Smakkegårdsvej 112
Tilmelding:  Tilmelding via genbib.dk/billetter. Det er gratis.

Siden anlægget af Kongevejen, nu kendt som Lyngbyvejen, har Gentofte ligget centralt for anlæg af nye trafikmidler.
Ved anlæg af den nordsjællandske jernbane i 1863 blev Hellerup Station anlagt som fordelerstation.
Senere kom der sporvogne, trolleyvogne  og busser til i et stadig mere tætmasket system. Også trafikken på Øresund vil blive berørt.

Mandag den 7. november

Befæstningsanlæg i Gentofte

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Mandag den 7. november kl. 16:50 – 18:15
Mødested:  Gentoftegade Bibliotek, Gentoftegade 45
Tilmelding:  Tilmelding på genbib.dk/billetter. Det er gratis.

Niels Ulrik Kampmann Hansen fortæller om den del af Københavns landbefæstning fra 1886-1920, der lå i Gentofte kommune.
Fra 1886 byggede hæren et enormt anlæg med volde og grave til forsvar af København.
I Gentofte var det Nordfronten med oversvømmelsessystemet efter Ermelundens stemmeværk, der via Garderhøjfortet, Vangede batteri og andre forter havde forbindelse til Vestvolden.
I samme periode byggedes Charlottenlund fort til forsvar mod angreb fra søsiden.

Onsdag den 5. oktober

Hellerups udvikling 
Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Onsdag den 5. oktober kl. 14.00 – 16.00.
Mødested:  Hellerup Sogns menighedshus, Margrethevej 7B
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Hellerup er opstået på bar mark.
Udviklingen begyndte med udflytningen af fire gårde fra Gentofte: Onsgård, Øregård, Maglegård og Bregnegård. Langs Øresundskysten byggede velhavere en perlerække af landsteder. Et af disse blev bygget af Johan David Heller, efter ham blev bydelen kaldt Hellerup. Med anlæg af forgreningsstationen i 1863, blev det muligt at ligge på landet i Hellerup og arbejde i Hovedstaden, og udviklingen accellererede med anlægget af butiksstrøget Strandvejen med højere bebyggelser og store villaer til begge sider.
Foredraget tager udgangspunkt i kort og billeder, som illustrerer udviklingen.

Fredag den 28. september

Besøg på Sølyst 
Ved skydebroder Flemming Hertz

Dato:  Onsdag den 28. september kl. 14.00 – 15.30
Mødested:  Sølyst, Emiliekildevej 2
Tilmelding: Tilmelding på tlf. 41598416 eller                     noes_rasmussen@hotmail.com

Kgl. Hofjuveler Flemming Hertz fortæller om Sølysts historie, Skydeselskabet og viser rundt i den historiske bygning.

Onsdag den 21. september  

Forfatteren Johannes Jørgensen og Gentofte
Ved Stig Holsting, Johannes Jørgensen Selskabet og Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Onsdag den 21. september kl. 19.00 – 21.00.
Mødested:  Ordrup Bibliotek
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

I anledning af 150 året for Johannes Jørgensens fødselsdag holder vi et dobbeltforedrag i samarbejde med Johannes Jørgensen Selskabet.
Stig Holsting vil berette om forfatteren og hans liv og arbejde, mens Flemming Noes-Rasmussen vil fortælle om Johannes Jørgensens beskrivelse fra 1911 af Gentofte.

Lørdag den 10. september

Vandretur i Hellerup med besøg på blindeinstituttet
Ved Ning de Coninck-Smith og arkitekt Jens Clemmensen

Dato:   Lørdag den 10. september kl. 10:00-13:00
Mødested:  Postkassen ved Hellerup Station, vestlige side ved Esthersvej
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Denne vandretur er arrangeret i samarbejde med Rymarksvej grundejerforening, hvis huse ligger på et areal, som allerede i middelalderen blev afstået fra Gentofte kommune til København.
Fra Hellerup station bevæger vi os gennem det gamle butiks- og lejlighedskvarter og går videre over til Blindeinstituttet, hvor vi får en omvisning og en forfriskning.
Vi skal også se på gamle kort og billeder fra området.

Tirsdag den 6. september

Jægersborg Sogn og Kirke
Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Tirsdag den 6. september kl. 14:00 – 15:30
Mødested:  Jægersborg Sognegård, Prins Valdemarsvej 5
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding

Jægersborg Kirke har 75 års jubilæum i år og i den anledning holder vi et foredrag om udviklingen i bydelen fra begyndelsen af 1900-tallet og frem til i dag. Der vil blive lagt særlig vægt på kirkens historie.

Fredag den 10. juni

Lokalhistoriske vandreture i Gentofte 
Ved foreningens formand og næstformand

Det centrale Gentofte
Dato:  Fredag den 10. juni kl. 14.00 – 15.00.
Mødested:  Gentofte Kirketorv
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Fredag den 10. juni

Lokalhistoriske vandreture i Gentofte 
Ved foreningens formand og næstformand

Ordrup
Dato:  Fredag den 10. juni kl. 16.00 – 17.00.
Mødested:  Hjørnet af Ordrupvej og Morescosvej (plakatsøjlen)
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Lørdag den 11. juni

Lokalhistoriske vandreture i Gentofte 
Ved foreningens formand og næstformand

Charlottenlund skov og slotshave
Dato:  Lørdag den 11. juni kl. 10.00 – 11.00.
Mødested:  Foran det tidligere Danmarks Akvarium
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Lørdag den 11. juni

Lokalhistoriske vandreture i Gentofte 
Ved foreningens formand og næstformand

Skovshoved Havn
Dato:  Lørdag den 11. juni kl. 14.00 – 15.00.
Mødested:  Søndre Havnevej, Skovshoved
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Fredag den 27. maj

Hundehistorier fra det gamle Gentofte
Ved Jan Carstens

Dato:   Fredag den 27. maj kl. 17:00-18:30
Mødested:  Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, Hellerup
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

For at forstå lokalhistorien er det vigtigt også at se på menneskets ældste ven og ledsager. De gamle fund fra Gentoftes moser fortæller om hundens udvikling.
Var Bernstorffhunden, der blev fundet i 1848, en stenalderjægers hund, eller var det en nedlagt ulv? De skrevne kilder og samtidige billeder viser udviklingen fra jagthund til familiehund.
Hunde indgik ligeledes som en del af kongefamilierne liv.

Tirsdag den 17. maj

Guld og Grønne Skove
Ved merconom Jørgen Henneke

Dato:  Tirsdag den 17. maj kl. 16:30 – 18:00
Mødested:  Jægersborghave Plejehjem, Jægersborg Allé 150
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding

Jørgen Henneke er forfatter til bogen om skovrejsningsprojekterne i Jylland efter nederlaget i 1864. 
I foredraget fortælles om landets mentale og fysiske genrejsning; det var en proces, som aldrig ville have fundet sted, hvis ikke nogle få, visionære ildsjæle havde taget sagen i egen hånd.
Der vil naturligt især blive fokuseret på de erhvervsfolk, der kom fra Gentofteområdet; her tænkes navnlig på familien Moresco fra Villa Adelaïde i Ordrup og grosserer Holger Petersen på Tryggehvile, disses historie og de statelige boliger, de lod opføre på den jyske hede.

Tirsdag den 3. maj

Forårstur med kulturspor  i Ermelunden
Ved biolog Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Tirsdag den 3. maj klokken 17– 19
Mødested: Ermelundsbroen over fæstnings-kanalen (ved Ermelundsvej 129)
Tilmelding: Ingen tilmelding

Ermelunden har en spændende flora og kulturhistorie. Vi går gennem skoven rundt om Ermelundssletten og ser på skovbundens blomsterflor samt højskoven med de gamle ege som randbevoksning og hvidtjørnene ved slettens kant.

Undervejs passerer vi nogle bronzealderhøje, de gamle karpedamme og nogle befæstningsanlæg.
Husk fornuftigt fodtøj.
Turen gennemføres i samarbejde med Danmarks Naturfrednings Gentofte afdeling.

Onsdag den 20. april

Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte 
Ved arkivleder Mette Henriksen

Dato:  Onsdag den 20. april kl. 18.30 – 19.30.
Mødested:  Gentofte Sognegård, Gentoftegade 23, Gentofte
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Gennem de senere år har arkivet taget en række initiativer, som vi skal høre om. Blandt andet er man godt i gang med at digitalisere de gamle vejvisere.

Vi skal også høre om det nye elektroniske arkiv og det kommende, store projekt med at udarbejde en ajourført udgave af Traps Danmarksbeskrivelse.
Efter en kort pause afholder foreningen generalforsamling.

Fredag den 4. marts

Johs. - en frihedskæmper fra Gentofte
Ved tidligere overlæge Steffen Bülow

Dato:   Fredag den 4. marts kl. 16:30-18:00
Mødested:  Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, Hellerup
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

I samarbejde med foreningen Frihedsmuseets Venner introducerer vi bogen om sabotøren Johannes Stefan Jørgensen, hvis far blev myrdet på Vældegårdsvej. 
Bogen, der kan købes på stedet, er skrevet af Steffen Bülow, som bor i Gentofte.
Foredraget suppleres med en oversigt over andre frihedskæmpere, som har sat sig spor i Gentofte. 

Torsdag den 11. februar

Gå med i Lunden
Ved civilingeniør Jørgen S. R. Nielsen

Dato:  Torsdag den 11. februar kl. 16:30 – 18:00
Mødested:  Jægersborghave Plejehjem, Jægersborg Allé 150
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding

Jørgen S. R. Nielsen er medforfatter til foreningens årbog 2015/16, hvor han har bidraget med kapitlet om forlystelserne i Charlottenlund.
Vi skal høre om alle de mange folkelige steder, der har været i Lunden gennem de sidste 250 år. Hvem kan ikke huske Dagmar Hansen og mange andre berømte sangerinder og revyskuespillere.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login