Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2017
menulink

Arrangementer afholdt i 2017

Onsdag den 6. december

Foredrag om Jacob Ellehammer

Ved formanden for Ellehammer Fonden Lars Gudmand Pedersen

Dato:  Onsdag den 6. december kl.19.00 – 21.00.
Mødested:  Jægersborghave Plejehjem, Jægersborgs Allé 150
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Ellehammer (1871-1946) er Danmarks mest berømte opfinder. Han fik 59 danske patenter og arbejdede med så forskellige ting som f.eks. flyvning, motorer, både til Tivoli, brandslukning og automater til forlystelseslivet.

Hans sidste patent var på en kniv beregnet til at skære grisekroppe med.
Lars Gudmand fortæller om opfinderen og viser originale Ellehammer-rekvisitter.

Ellehammer helikopter!

Lørdag den 2. december

Dansk Tennis Club

Ved arkitekt René Kural

Dato:  Lørdag den 2. december kl.14.00 – 16.00.
Mødested:  Rygårds Allé 75
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Om Dansk Tennis Club og tennisspilleren Leif Rovsing
Der er mange arkitekttegnede tennisanlæg i Danmark. Men umiddelbart ikke et, der er så originalt i dets arkitektur og omsværmet af rygter som Dansk Tennis Club (DTC) fra 1921.

I et typisk Hellerup kvarter af pragtvillaer, lave rækkehuse og gamle haver rejser hallen sig majestætisk i vejret svøbt i okragule og okseblodsrøde farver. Et helt ”out-standing” og besynderligt nok næsten ukendt stykke idrætsarkitektur.

Onsdag den 15. november

Christiansholms Batteri (”Bananfortet”)

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Onsdag den 15. november, klokken 17:00-18:30
Mødested:  Hvidørevej 28 (ved fortet), parkér på Ordrup Jagtvej
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding til dette arrangement

Christiansholms Batteri, eller Bananfortet som det også kaldes, er normalt utilgængeligt. Vi har fået åbnet dørene og kommer til at se fortet indefra.

Vi begynder udendørs med en fortælling om fortets placering og funktion i Københavns befæstning. Indenfor kan vi stadig opleve transportbånd, kroge og reklamer fra den tid, da fortet blev brugt til modning af bananer.

Søndag den 5. november

Besøg på Garderhøjfortet

Ved formanden for Garderhøjfonden Christian Eugen Olsen

Dato:  Søndag den 5. november kl.14.00 – 16.00.
Mødested:  Garderhøjfort, indkørsel fra Jægersborgvej
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Man kan vel ikke tænke sig nogen bedre til at fortælle om og vise rundt på Garder-højfortet end Chr. Eugen Olsen.

Fortet er det bedst bevarede og største af forterne omkring København fra 1880’erne.

Torsdag den 12. oktober

Det katolske miljø og kunstnere i Ordrup

Ved museumsleder ved Vejen Kunstmuseum Teresa Nielsen og foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Torsdag den 12 oktober kl.19.00 – 21.00.
Mødested:  Sct. Joseph Søstrenes Skole, Skovkrogen 17-19
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Med afsæt i Vejen Kunstmuseums 2010-udstilling om Mogens Ballins tinværksted viser museumsleder Teresa Nielsen billeder og fortæller om værkstedets produktion med vægt på de dekorative værker udført efter forlæg af Ludvig Find.
Mogens Ballin (1871-1914) var en central figur i 1890’ernes danske kunstliv. Midt i Gesamtkunstværkets tid etablerede han år 1900 i København et værksted for me-talarbejder. Mogens Ballin knyttede i de tidlige år billedhugger Siegfried Wagner til værkstedet som kunstnerisk leder, mens den verdenskendte Georg Jensen i sin tid på værkstedet fik uvurderlig inspiration til sit senere virke.
Foredraget indledes med en beskrivelse af det katolske miljø i Ordrup, hvorledes det opstod, og hvilke nøglepersoner det omfattede. Efter Teresa Nielsens foredrag opsummeres den efterfølgende udvikling i Ordrups katolske kraftcenter.

Fredag den 29. september

Det gamle Jægersborg og Schäffergårdens kunstsamling
Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Fredag den 29. september, klokken 16:00
Mødested:  Ermelundsvej foran Schäffergårdens indgang
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding til dette arrangement

Vi mødes på Jægersborg Allé 150 ved indgangen.
Lokalhistoriker Niels Ulrik Kampmann Hansen fortæller om slottets historie, og vi går via Hundesømosen og Jægersborg sprøjtehus til Hollænderdammen og ruinen af det tidligere ishus.

Søndag den 17. september

Vandretur i Klampenborg

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Søndag den 17. september kl.15.00 – 17.00.
Mødested:  Klampenborg station, østsiden. Parkering bag                  Bellevueteatret.
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Vi har tidligere været på vandretur ved Bellevue og i Cottageparken.
Denne gang går turen via Klampenborg station bag om Christiansholm Slot til Fabritius’ Allé.. Herfra til de engelske rækkehuse og Klampenborghus (også kaldet Bazarbygningen). Vi går over jernbanen til det gamle posthus og ser Klampes eg. Turen slutter med et kik ind i Mattsons Ridehal, inden turen ender, hvor vi startede. Husk godt fodtøj og tøj efter vejret.

Fredag den 9. juni

Vandretur i Skovshoved havn

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Fredag den 9. juni 16.00 – 17.30.
Mødested: Hjørnet af Søndre Havnevej og Strandvejen
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Den første havn ved Skovshoved fylder snart 150 år. Vi finder kulturspor fra den gamle havn og kommer rundt i den nye havn og ser de faciliteter, der stadig er under implementering.

Torsdag den 8. juni

Vandretur i det centrale Gentofte

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Torsdag den 8. juni 16.00 – 17.30.
Mødested: Gentofte Kirketorv
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Gå med forfatteren Niels Ulrik Kampmann Hansen på en byvandring i det gamle Gentofte. Vi starter på kirkegården og går via Mitchelstræde, og Kløckershave til Gentofte sø og ser kulturspor fra den gamle Gentofte landsby.

Torsdag den 8. juni

Vandretur i Klampenborg

Ved lektor Nan Dahlkild

Dato: Torsdag den 8. juni kl.13.00 – 15.00.
Mødested: Den Gule Cottage´s parkeringsplads, Strandvejen
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Vi skal høre om gamle dage i Klampenborg ved vandet. Turen går gennem det område, der tidligere husede Klampenborg Bade- og Vandkuranstalt, og forbi det nuværende Bellevue. Lektor Nan Dahlkild fortæller om Klampenborgs historiske Bade- og Vandkuranstalt og om Arne Jacobsens aftryk på Klampenborg. Der vil også blive fortalt om de projekter, han ikke fik gennemført.

Mandag den 29. maj

Min barndom i Gentofte under besættelsen

Ved civilingeniør Niels Bertelsen

Dato: Mandag den 29. maj kl. 19.00 – 20.30.
Mødested: Jægersborg Sognegård
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Niels Bertelsen fortæller levende om sine oplevelser som dreng i tiden omkring anden verdenskrig. Hvordan klarede man dagen og vejen, hvordan brugte man sin fritid og hvilke indtryk gjorde den tyske besættelsesmagt? Hør om clearingmord, ulykker, men også om tørvegravning og fodboldlandskampe.

Mandag den 22. maj

Byarkitektur i Tuborg området

Ved tidligere byplanarkitekt i Gentofte, Mads Holst

Dato: Mandag den 22. maj kl.16.00 – 18.00.
Mødested: Strandvejen 56 ved indgangen til Waterfront og Netto
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

 Det tidligere bryggeriområde er siden midten af 1980-erne omdannet til boliger og kontordomiciler. Planmæssigt i 3 etaper: Tuborg Nord, Tuborg Syd og Tuborg Syd II (under opførelse). Hver etape rummer i bebyggelse og arkitektur hver sit tydelige aftryk af tidens arkitekturstrømninger og planidealer.

Under byvandringen vil der derfor være fokus på helhedsgrebet i bebyggelsens struktur, anvendelse, arkitektur og kunstnerisk udsmykning. Hvad var visionerne og hvorfor fik området den fremtræden vi oplever i dag?

Undervejs får vi mulighed for at komme inden for i Novo fondens hus, således at vi kan opleve et af de store kontorbygninger på egen krop. Turen slutter ca. kl. 18 – tag varmt tøj på, hvis det blæser – det kan godt være koldt.

Onsdag den 3. maj

De uønskede tyske flygtninge i Gentofte 1945

Ved læge og historiker Kirsten Lylloff

Dato: Onsdag den 3. maj kl.19.00 – 21.00.
Mødested: HIK tennishal, Restauranten, Hartmannsvej 37
Tilmelding: Der er ingen tilmelding til selve arrangementet.

Hvis man ønsker at spise aftensmad før foredraget, kan HIK´s restaurant byde på lækker middag fra 17:30. Tilmeld til HIK ved at sende en SMS til Brit på telefon 22 89 29 38 senest 1. maj.

I de sidste 3 måneder af 2. verdenskrig kom ca. 250.000 tyske flygtninge til Danmark, heraf ca. 90.000 over Københavns Frihavn. Den helt overvejende del af flygtningene var kvinder og børn.

De var i en rigtig dårlig forfatning ved ankomsten, især de der kom kort inden befrielsen, og de havde i høj grad brug for humanitær hjælp, hvorfor den tyske besættelsesmagt forsøgte at få danske læger og de danske myndigheder til at give assistance i forsorgen for flygtningene.

Men flygtningene blev betragtet som endnu et onde, besættelsesmagten nedbragte over danskerne, og det at hjælpe dem var stigmatiserende i den danske befolknings øjne. Resultatet var en humanitær katastrofe.

I 1945 døde 14.000 flygtninge, heraf ca. 7.000 børn under 5 år, dvs. 1/3 af alle børn i denne aldersgruppe. 3000 børn under 1 år, dvs. næsten alle børn under 1 år, også børn der var født i Danmark længe efter krigens ophør døde.

I København var det især skoler og idrætsanlæg, der blev anvendt til indkvartering af flygtningene.

Også skoler og idrætsanlæg i Gentofte kommune var massivt belagt med tyske flygtninge i det første år efter krigen.

Men derudover husede Gentofte en særlig lejr, Palmehaven, for tyske statsborgere med bopæl i Danmark, som i 1945 blev udvist, men som besættelsesmagterne i Tyskland ikke tillod indrejse pga. de kaotiske forhold i Tyskland.

Skriftlige kilder om de enkelte lejre, også dem i Gentofte kommune, er sporadiske og tilfældige, bortset fra enkelte af de større lejre. Det er derfor mit håb, at der ved mødet kan opstå en positiv dialog med nogle, der har specielt kendskab til flygtningelejre i Gentofte.

Tirsdag den 25. april

Gentoftes statsskove og de kongelige jagtveje

Ved fhv. statsskovrider Klaus Waage, Jægersborg Skovdistrikt

Dato:  Tirsdag den 25. april kl.19 – 20
Mødested:  Jægersborghave, Jægersborg Allé 150
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Statsskovene er de bevarede dele af de kongelige jagtområder og er i dag grønne oaser i kommunen. Også de gamle jagtveje findes stadig, dog er kun Jægersborg Allé ført tilbage med de flotte lindetræer.

Onsdag den 5. april

Hovmarksgården og dens udstykninger

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen og Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Onsdag den 5. april kl.19.00 – 21.00.
Mødested:  Jægersborg Sognegård, Prins Valdemarsvej
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.
Historien om de skiftende ejere af Hovmarksgården og dens endeligt med arkæologiske undersøgelser af stedet. Hovmarksgårdens jord var noget af det sidste, der blev udstykket i Gentofte; vi følger udviklingen fra hovedgårdsjord til villakvarter.

Onsdag den 15. marts

Skovshoved, fiskerlejet der blev mondænt

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Onsdag den 15 marts kl.19.00 – 21.00.
Mødested:  Skovshoved Skole, Korsgaardsvej
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

Fortællingen om det lille fiskerleje, hvor bådene søsattes fra åben strand, over den gamle havn fra 1869 til den strømlinede lystbådehavn, der blev indviet i 1936. Byen voksede op over skrænten og fik skole, kirke og sportsforening til at servicere det udbyggede villakvarter.

Torsdag den 23. februar

Vilvorde og landstederne langs Vilvordevej
Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Torsdag den 23. februar kl. 16.30 – 18.00.
Mødested:  Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70
Tilmelding:  På  formand@lokalhistoriegentofte.dk eller 41598416

Området øst for Vilvordevej var oprindelig en del af Bernstorffs hovmarker, men allerede omkring år 1800 begyndte udstykningen af jorden.
Traktørstedet ”Skovlyst” lå i den nordligste ende af området tæt på den nuværende Ordrupgård. Det var dette lyststed med tilhørende jord, som Stephan Nyeland købte i 1873 og oprettede sin havebrugshøjskole. I over hundrede år var der med skiftende succes skole her, indtil man i 1981 flyttede til Tølløse på Midtsjælland. Samme år overtog Dansk Sygeplejeråd bygningerne og den største del af arealet, og siden da har her været kursus- og konferencecenter af høj kvalitet.
Foredraget fortæller denne historie, suppleret med beskrivelse af de øvrige landsteder, der lå langs Vilvordevej: Ordrupgård, Tryggehvile, Skovhuset og Bjerrelide, blandt andre.

Onsdag den 8. februar 

Jægersborg og parforcejagten

Ved Jette Baagøe, fhv. direktør for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm

Dato:  Onsdag den 8. februar kl.19.00 – 21.00.
Mødested:  Jægersborghave Plejehjem, Jægersborgvej 150
Tilmelding:  Der er ingen tilmelding.

I sommeren 2015 kom Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, en serie af jagtveje og skove, på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Jægersborg Slot var helt centralt for Christian d. 5.s parforcejagt og resterne af det og dets omgivelser var længe en del af UNESCO-projektet, men måtte til sidst vælges fra, mens Jægersborg Dyrehave og Hegn blev optaget som en del af serien.
Foredraget fortæller om baggrunden for nomineringen og de værdier, som stadig findes i landskabet og som bør bevares, selvom de ikke kom med på den fornemme liste.

 

 

 

 

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login