Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2018
menulink

Arrangementer afholdt i 2018

Torsdag den 6. december

Bogreception: Temahæfte Klampenborg

Ved sognepræst Marianne Telling og foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Torsdag den 6. december, klokken 19:00-21:00
Mødested: Skovshoved sognegård, Krøyersvej 1, 2930 Klampenborg
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Foreningen har fornøjelsen af at præsentere temahæftet om Klampenborg. Det er nummer otte i rækken og populært sagt, ”lukker det hullet i Nordfronten”. Vi skal høre sognepræst ved Skovshoved Kirke Marianne Telling anmelde hæftet, og der bliver lejlighed til at stille spørgsmål til forfatteren, Flemming Noes-Rasmussen.

Torsdag den 29. november

Knud V. Engelhardt – Danmarks første designer

Ved grafisk designer Janik Frithioff & Gentofte Kommunes Arkitekturrådgiver Christian Olesen

Dato:  Torsdag den 29. November, klokken 19:00-21:00
Mødested: Dyssegårdskolen, Dyssegårdvej 26, 2900 Hellerup
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Knud V. Engelhardt betragtes som Danmarks første designer, og allerede i 1919 fik han de første opgaver i Gentofte.

Uanset hvor man nærmer sig Gentofte fra, er vejnavneskiltene og det lille hjerte det trygge tegn på, at man er ankommet.

Knud V. Engelhardts design er skønvirke, der både bygger på samtidens nationalromantik og den nysankommende modernisme.  Knud V. Engelhardt formgav med udgangspunkt i funktionen ved en genstand, men også med en stor forståelse for æstetik og humanitet. Dette opleves på de karakteristiske plakatsøjler. Gentofte Kommune har nu i snart 100 år bibeholdt Knud V. Engelhardts karakteristiske design, og dette har givet anledning til designmæssig sammenhæng i byrumsudstyret i hele kommunen.

 

Mandag den 5. november

Gentofte Posthistorie

Ved Erlander Sander Hansen

Dato:  Mandag den 5. november, klokken 19:00-21:00
Mødested: Helleruplund sognegård, Bernstorffsvejd 73 (Sehestedvej)
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Erland Sander Hansen har gennem sine studier af breve og postkort sendt til og fra forskellige dele af Gentofte kommune skabt sig et overblik over kommunens posthistorie. Vi skal høre om, hvordan man sendte post, hvor det blev håndteret, og hvorledes det blev bragt ud. Derudover er historien om de mange forskellige brevsamlingssteder og posthuse et spændende kapitel, som i disse år er under voldsom forandring.

 

Torsdag den 11. oktober

Rundvisning i Bernstorff Slotsparks sydlige del

Ved slotsgartner Bjarne Nørgaard

Dato:  Torsdag den 11. oktober, klokken 16:00-17:30
Mødested: Avlsgården for enden af Prins Axels vej
Der er parkering på Vældegårdsvej.
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

De fleste kender Bernstorff Slotspark, om ikke andet så fordi de går tur med deres hund. Men de færreste har fået fortalt om den spændende udvikling, der gennem de seneste flere år har fundet sted i den sydvestlige del af parken. Her genopliver man den oprindelige tanke om dyrkning af afgrøder til slottets husholdning og renoverer bygninger og drivhuse.

Rosenhaven

Rosenhaven i Bernstorff Slotspark. Avlsgården I baggrunden.

 

Fredag den 28. september

Christiansholms Fort (bananfortet)

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen og Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Fredag den 28. september, klokken 20:00-22:00
Mødested: Hvidørevej 28
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

De færreste har haft mulighed for at komme indenfor i den flotte røde bygning på Hvidørevej. Som et led i ”Gentofte-natten” fredag aften, holder vi åbent hus i fortet fra 20 til 22. Man vil blive vist rundt og høre fortællingen om fortet, dets oprindelige formål, dets senere anvendelse som blandt andet bananmodneri og dets funktion i dag.

Bananfortet

Christiansholm Fort på Hvidøre vej.

 

Onsdag den 12. september

Hellerup Havn og Rosenhaven

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Onsdag den 12. september, klokken 16:30-18:00
Mødested: Ved enden af Onsgårdsvej
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

I samarbejde med Høreforeningens Gentofte afdeling arrangerer vi en vandretur i Hellerup Havn området, der oprindeligt lå hen som et ubebygget område, men som nu rummer mange fritids- og rekreative funktioner. Vi skal blandt andet besøge Rosenhaven, der har 100 års jubilæum i år. Der vil også blive fortalt om staudehaven og de mange forskellige aktiviteter, der finder sted i dette smørhul i Gentofte.

Hellerup Havn

Luftfoto af Hellerup Havn. Rosenhaven til højre og Staudehaven øverst foran tennisbanerne.

 

Lørdag den 25. august

Besøg på Christiansholms Slot

Ved Fritz Schur og Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Lørdag den 25. august, klokken 11:00-13:00
Mødested: For enden af Vitus Berings Allé
Tilmelding: Der er tilmelding til dette arrangement. Maks. 40 deltagere.

Erhvervsmanden Fritz Schur åbner døren til sit pragtfulde hjem for foreningens medlemmer. Han vil selv fortælle om stedet og vise rundt i hus og have. Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig.
Man tilmelder sig ved at ringe til / sende en sms til Flemming Noes-Rasmussen på telefon 41598416. Der gælder først- til-mølle-princippet, men medlemmer, der havnede på venteliste sidste gang, har høj prioritet. Dog skal man tilmelde sig igen.

 

Maleri af Christiansholms Slot, cirka 1820.

 

Torsdag den 23. august

Vejene i Dyssegård

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Torsdag den 23. august, klokken 13:00-14:30
Mødested: Dyssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 22
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Har du tænkt på, hvorfor vejene i Dyssegård hedder, som de gør? Så kom til foredrag med næstformanden for Gentofte Lokalhistoriske Forening, Niels Ulrik Kampmann Hansen, der vil fortælle om vejnavnenes historie i Dyssegård og omegn. Måske har han en spændende historie om lige netop den vej, du bor på! Der serveres kaffe og kage til arrangementet, der sker i samarbejde med Lokalhistorisk Netværk i Dyssegård. Temahæftet om Vangede-Dyssegård kan købes efter foredraget.

 

Kort over København og nordlige omegn, 1951.

 

Lørdag den 9. juni

Vandretur i Klampenborg

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Lørdag den 9. juni, klokken 16:00-17:30
Mødested: Klampenborg øststation (Bellevuevej)
Tilmelding: Der er ingen tilmelding
Parkering bag teatret

Første stop er selve stationen, hvor vi skal høre om dens rolle i Københavns befæstning. Derfra går vi forbi de engelske rækkehuse, rundt om Christiansholm slot til Fabritius Allé. På vejen tilbage går vi ad Dyrehavevej til Klampenborghus. Vi ser det gamle posthus, det gamle egetræ og skovfogedboligen og besøger Mattsons ridehal, inden vi afslutter turen, hvor vi begyndte.

Målebordsblad 1903

Målebordsblad 1903

 

 

Fredag den 8. juni

Vandretur Skovshoved havn og by

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Fredag den 8. juni, klokken 18:00-19:30
Mødested: Søndre Havnevej ved Havnefogedkontoret
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Turen begynder med en vandring på selve havnen. Derfra går vi gennem det gamle Skovshoved og ender igen ved Søndre Havnevej.

 

Temahæfte om Skovshoved

 

 

Fredag den 8. juni

Vandretur i det centrale Gentofte

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Fredag den 8. juni, klokken 16:00-17:30
Mødested: Kirketorvet over for Gentofte Kirke
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Først tager vi en runde på kirkegården, hvor nogle af de personer vi møder senere nu ligger. Turen går af Vindestræde, Michellstræde til Kløckershave, hvor vi kan se en runesten. Her fra til søen, hvor vi kan se og Gentoftes ældste verdslige hus. Tilbage til Gentofte torv.

 

 

 

Fredag den 25. maj

Bogreception: ”Bernstorffsvej – fra studiebyen til slotshaven”

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Fredag den 25. maj kl.16.30-18.00
Mødested: Rygårdcentret, Niels Andersensvej 22, 2900 Hellerup
Tilmelding: Der er ingen tilmelding
Der er parkering på Niels Andersensvej

Foreningens seneste publikation omhandler kvarteret omkring Bernstorffsvejen. Vi følger udviklingen fra bøndernes gårde, der flytter ud. Nogle bliver til lyststeder, andre til gartnerier. Men efterhånden er hele området bebygget med villaer og har givet plads til institutioner. Vi skal høre om trafikken og butikslivet på Bernstorffsvej, men også om kirker, kirkegårde, ambassader og meget andet. Der vil blive vist kort over og billeder af området, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til forfatteren.

Efter foredraget bydes der på forfriskninger. Selve temahæftet/bogen er ikke uddelt til alle medlemmer før dagen, men vil blive uddelt snarest til alle. 

Viadukten på Bernstorffvej i 1967

Viadukten på Bernstorffsvej i 1967

 

 

Tirsdag den 15. maj

Vandretur i Skovvejskvarteret

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Tirsdag den 15. maj kl.16.30
Mødested: Ved Jægersborg Kirke, Søndersøvej 5
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Turen begynder ved ”Danmarks sidste landsbykirke”, hvor specielt kirkens ydre udformning bliver beskrevet. Herfra går turen gennem haveforeningerne til befæstningsinstallationerne ved Soløsevej/Skovvej. Videre ad Fortunvej, hvor en af de tidlige udstykninger fra Hovmarksgården kan ses. På vejen tilbage passerer vi det, man mente var en forsvunden landsbys gadekær, men som viste sig at være en jernalderlandsby. Turen går gennem Bernstorffs slotspark med mindesten og musikbunker til Lille Bernstorff, for så at ende, hvor vi begyndte ved Jægersborg Kirke.

 

Bernstorff Villakvarter

Bernstorff Villakvarter

 

 

Onsdag den 25. april

Foredrag om Gentofte Sø

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Onsdag den 25. april kl.19.00 – 20.30.
Mødested: Jægersborghave Plejehjem, Jægersborg Allé 150
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Efter foredraget holder Gentofte Lokalhistoriske Forening generalforsamling. Se indkaldelsen her.

http://lokalhistoriegentofte.dk/?Foreningen___Generalforsamling_indkaldelse

Gentofte Sø er den største sø i Gentofte Kommune med et areal på cirka 36 hektar. Den indgår i et større naturområde sammen med Brobæk Mose også kaldet Insulinmosen som følge af sit naboskab til Nordisk Gentofte, nu en del af Novo Nordisk.

Kort over Gentofte sø

Kort over Gentofte Sø, nord er til højre

 

 

Tirsdag den 10. april

Foredrag om Strandvejsgasværket

Ved professor Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet

Dato:  Tirsdag den 10. april kl.19.30 – 21.00.
Mødested: Skovshoved skole, Korsgaardsvej 1
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Strandvejsgasværket var et gasværk mellem Strandvejen og Tuborg Havn i Hellerup, Gentofte Kommune. Værket blev etableret 1893 og nedlagt 1983 som det sidste kulgasværk i Danmark, idet kulgassen ikke længere kunne konkurrere med naturgassen fra Nordsøen. Anlæggets bygninger var tegnet af bygningsinspektør Andreas Thejll og senere udvidet af Louis Jeppesen og er alle revet ned, på nær direktørboligen på Carolinevej 32. På arealet ligger i dag Tuborg Nord-området med erhvervsdomiciler og boliger.

Strandvejsgasværket 1955

 

 

Onsdag den 7. marts

Arne Jacobsens byggeri i Gentofte

Ved arkitekt Christian Olesen, arkitekturansvarlig Gentofte kommune

Dato:  Onsdag den 7. marts, klokken 19:00-21:00
Mødested: Munkegårdsskolens Festsal, Vangedevej 178
Tilmelding: Der er ingen tilmelding til dette arrangement

Arne Jacobsen har om nogen sat sit præg på byggeriet i Gentofte, hvor han var bosat det meste af sit liv. Han har tegnet private boliger, institutioner og nærmest hele bydele som Bellevue i Klampenborg. Vi skal høre om arkitektens liv og hans livslange passion for smukke og funktionelle bygninger. Christian Olesen har især beskæftiget sig med restaurering og revitalisering af offentligt byggeri i Gentofte kommune herunder især Munkegårdsskolen og Bellevue. I pausen byder foreningen på en forfriskning ligesom det er muligt at købe bøger.

Bellavista

Bellavista

 

 

Onsdag den 21. februar

Dyssegård og Præsentation af temahæfte

Ved næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Onsdag den 21. februar kl.16.30 – 18.00.
Mødested: Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26, 2900 Hellerup
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Man kan vel ikke tænke sig nogen bedre til at fortælle om Dyssegård end forfatteren til foreningens seneste temahæfte. Arrangementet sker i samarbejde med den lokalhistoriske gruppe i Dyssegård. Der vil blive vist kort over og billeder af det gamle Dyssegårdkvarter, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til forfatteren. Efter foredraget bydes der på forfriskninger.

Onsdag den 7. februar

Besøg på Dansk Skomuseum

Ved skomagermester Flemming Pedersen

Dato:  Onsdag den 7. februar kl.15.00 eller kl.17.00
Mødested:  Vespervej 40, kælderen
Tilmelding:  Der er tilmelding af hensyn til begrænset plads.

Tilmelding sendes med ønsket tidspunkt til Niels Ulrik på telefon 81613690. Der er kun plads til 20 personer pr omvisning, så der gælder først til mølle princippet.

Gentofte rummer flere forskellige museer: de store kunstmuseer Ordrupgård og Øregård, derudover Experimentarium og Garderhøjfortet samt det lille specialmuseum for Brandvæsenet på Hellerupvej. Men Gentofte har også et andet lille og relativt ukendt specialmuseum: Dansk Skomuseum.

Museet, som kun er åbent efter aftale, har åbnet dørene for os. Det er oprettet i 1934 i ejendommen, der ejes af Kjøbenhavns Skomagerlav. Museet viser udviklingen i teknologi og mode i sko- og støvlefremstilling med bl. a. svendestykker og ortopædiske sko. Skomuseet byder på sko i alle aldre og typer, så der er noget for enhver skofetichisist!

sko

Besøg Dansk Skomuseum!

 

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login