Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Arrangementer > Arrangementer afholdt i 2019
menulink

Arrangementer afholdt i 2019

Mandag den 9. december

Flugten til Sverige i Oktober 1943

Ved ambassadør Ole Philipson

Dato: Mandag den 9. december, kl.19.00-21:00
Mødested: Jægersborghave Plejehjem, Jægersborg Allé 150
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Ole Philipson blev først sent klar over, at han var jøde. Men det var derfor nødvendigt, at han sammen med sin familie måtte flygte til Sverige i 1943.

Han fortæller levende om sine oplevelser under flugten, opholdet i Sverige og hjemkomsten til Danmark i 1945.

”Jeg tænker på alt det onde, der kunne være sket”

 

 

Onsdag den 6. november

Konservative i Gentofte gennem 100 år

Ved cand. mag og Ph.d. i historie Lars Christensen

Dato: Onsdag den 6. november, kl.19.00-21.00
Mødested: Byens Hus Hellerupvej 24, store sal
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

De Konservative i Gentofte har i over 100 år sat et helt usædvanligt præg på kom- munen. I kraft af en stor repræsentation i kommunalbestyrelsen, som oftest flertal, har man kunnet udvikle kommunen efter egne principper og med en usædvanlig grad af sammenhæng. Den konservative dominans skyldes imidlertid ikke kun, at der bor mange velhavende mennesker i Gentofte. Nok så vigtigt er det, at man har formået at favne bredt i kommunen og gjort den attraktiv for tilflyttere – også for folk, der aldrig kunne drømme om at stemme konservativt til Folketinget, men gerne gør det lokalt.

Den særegne position har givet et specielt forhold til Det Konservative Folkeparti, en loyalitet præget af en vis overbærenhed, og træthed når partiet ikke kan enes internt. Samtidig kan ingen partiledelse, som vil sit eget bedste, negligere Gentofte.

Foredraget vil berette historien om Gentofte-konservatismen og dens betydning gennem 100 år.

Borgmester Parkov står forenden af bordet

Borgmester Parkov står forenden af bordet

 

 

Onsdag den 30. oktober

Ordrup Gymnasium på vej mod de 150 år

Ved Kjeld Mazanti Sørensen og Nina Holst, begge cand. mag i historie og tidligere lektorer på Ordrup Gymnasium

Dato: Onsdag den 30. oktober, kl.19.30-21:00
Mødested: Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5, gl. festsal på 1.sal, indgang via hovedindgang. 1. sal til højre.
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

I foredraget belyses centrale udviklingslinjer i Ordrup Gymnasiums knap 150-årige historie i samspil med Gentofte/Ordrups udvikling samt relevante pædagogiske og skole-politiske debatter.

Hvilke ideer lå bag skolebestyreren H.C. Frederiksens (kaldet ”Friser”) oprettelse af skolen på Hyldegårdsvej 9, 3. november 1873 med én elev? Hvilke værdier var bærende for skolen, og har de været levedygtige? Hvilke faktorer var med til at gøre den til landets største skole med gymnasieafdeling o. 1920? Og hvorfor har skolen overlevet, mens mange andre, både private og offentlige, gymnasier er lukket op gennem 1900-tallet? I foredraget søges disse spørgsmål belyst med udgangspunkt i bygningernes arkitektur og dekorationer, fra 1800-tallets nationalromantiske stil til Poul Gernes-dekorationerne fra o. 1990 og videre til tilføjelse af moderne, transparente bygninger inden for det sidste årti.

Skolen som den fremstår i dag efter de seneste udvidelser

 

 

Onsdag den 9. oktober

På sporet af Arne Jacobsen i Gentofte

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Onsdag den 9. oktober, kl.19.00-21:00
Mødested: HIKs klubbygning, Hartmannsvej
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Arne Jacobsen må nærmest betegnes som Gentofte Kommunens hofarkitekt. Han har tegnet over 50 enfamilieshuse og en lang række kæde/rækkehuse og boligblokke, foruden sportshaller. Han er nok bedst kendt for det omfattende byggeri ved Bellevue. Vi kortlægger Arne Jacobsens spor i Gentofte og viser eksempler på de forskellige byggemåder og arkitektoniske udtryk.

Arne Jacobsens Gentofte

Arne Jacobsens Gentofte

 

 

Lørdag den 28. september

Jægersborg Kirkes Orgel

Ved organist Mads Damlund og Søren Christian Vestergaard

Dato: Lørdag den 28. september, kl.10.00-12:00
Mødested: Jægersborg Kirke, Søndersøvej Jægersborg Allé 150
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

De to organister spiller for os på det fantastiske orgel, og Mads Damlund fortæller om orgelets historie med afsæt i den bog, han netop har udgivet: "OM LEVENDE BLEV HVERT TRÆ I SKOV – et portræt af Jægersborg Kirkes orgel".

Jægersborg Kirke Orgel

Jægersborg Kirke Orgel

 

 

Fredag den 27. september

Åbent hus i Christiansholm Batteri (Bananfortet)

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Fredag den 27. september, kl.20.00-22.00
Mødested: Hvidørevej 28
Tilmelding: Der er ingen tilmelding. Parkeing på Kirketorvet.

De færreste har haft mulighed for at komme indenfor i den flotte røde bygning på Hvidørevej. Som et led i Gentofte Natten, holder vi åbent hus i fortet. Man vil blive vist rundt og høre fortællingen om fortet, dets oprindelige formål, dets senere anvendelse som blandt andet bananmodneri og dets funktion i dag.

Christianholms Batteri

Christianholms Batteri

 

 

Søndag den 22. september

Vandretur i det gamle Ordrup

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Søndag den 22. september, kl.13.00-14.30
Mødested: På hjørnet af Morescovej og Ordrupvej
Tilmelding: Der er ingen tilmelding. Parkeing på havnen.

Ordrupvej er den gamle landsbygade i Ordrup, hvor landsbyens gårde lå på hver sin side. Ved landsbybranden i 1798 flyttede de sidste fem gårde ud, og på deres toftejord opstod der landsteder, håndværker- og pensionisthuse. Vi går ad Skovkrogen til Nonnestien og ser den katolske kirke og det Berlingske gravsted via Ordruphøjvej til Skovgårdsvej og Hyldegårdsvej til Kirkevej, hvor vi ser skoler og kirken. Turen slutter på Morescosvej.

Vandretur i Ordrup

På vandretur i Ordrup

 

 

Mandag den 9. september

Vandretur i Charlottenlund Slotshave

Ved slotsgartner Bjarne Nørgaard

Dato: Mandag den 9. september, klokken 16:00-17:30
Mødested: Ridebanen ved det tidligere Danmarks Akvarium
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Slotsgartner Bjarne Nørgaard tager os på rundtur i den smukke slotshave. Han fortæller om havens spændende historie, og vi får lejlighed til at se de mange smukke huse.

Charlottenlund Slotshave

Charlottenlund Slotshave

 

 

Søndag den 23. juni

Vandretur i Klampenborg

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Søndag den 23. juni klokken 11.00 – 12.30
Mødested: Klampenborg Station, øststationen
Tilmelding: Der er ingen tilmelding. Parkering bag Bellevue Teatret.

Første stop er selve stationen, hvor skal høre om dens rolle i Københavns befæstning. Derfra går vi forbi de engelske rækkehuse, rundt om Christiansholm slot til Fabritius Allé. På vejen tilbage går vi ad Dyrehavevej til Klampenborggaard. Vi ser det gamle posthus, det gamle egetræ og skovfogedboligen og besøger Mattsons ridehal, inden vi afslutter turen, hvor vi begyndte.

Målebordsblad over Klampenborg området

 

 

Søndag den 23. juni

Vandretur i Skovvejskvarteret

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Søndag den 23. juni klokken 9.00 – 10.30
Mødested: Jægersborg Kirke, Søndersøvej
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Turen begynder ved ”Danmarks sidste landsbykirke”, hvor specielt kirkens ydre udformning bliver beskrevet. Herfra går turen gennem haveforeningen Bernstorff til befæstningsinstallationerne ved Soløsevej/Skovvej. Videre ad Fortunvej, hvor en af de tidlige udstykninger fra Hovmarksgården kan ses. På vejen tilbage passerer vi det, man mente var en forsvunden landsbys gadekær, men som viste sig at være en jernalderlandsby. Turen går gennem Bernstorffs slotspark med mindesten og musikbunker til Lille Bernstorff, for så at ende, hvor vi begyndte ved Jægersborg Kirke.

Bernstorffs villakvarter

Bernstorffs villakvarter

 

 

Lørdag den 22. juni

Åbent hus i Christiansholms Fort (bananfortet)

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato: Lørdag den 22. juni, klokken 14:00-16:00
Mødested: Hvidøre 24
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

De færreste har haft mulighed for at komme indenfor i den flotte røde bygning på Hvidørevej. Som et led i Gentofte Kultur & Festdage, holder vi åbent hus i fortet. Man vil blive vist rundt og høre fortællingen om fortet, dets oprindelige formål, dets senere anvendelse som blandt andet bananmodneri og dets funktion i dag.

Bananfortet - Christiansholms Batteri

Bananfortet - Christiansholms Batteri

 

 

Fredag den 21. juni

Vandretur i Skovshoved by og havn

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Fredag den 21. juni, kl.15.00-16.00
Mødested: På hjørnet af Kyststrandvejen og Søndre Havnevej
Tilmelding: Der er ingen tilmelding. Parkeing på havnen.

Turen begynder med en vandring på selve havnen. Derfra går vi gennem det gamle Skovshoved og ender igen ved Søndre Havnevej.

Skovshoved By og Havn

Skovshoved By og Havn

 

 

Fredag den 21. juni

Vandretur i det centrale Gentofte

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Fredag den 21. juni, kl.13.00-14.00
Mødested: Gentofte Kirketorv, over for Kirken
Tilmelding: Der er ingen tilmelding. Parkeing på Kirketorvet.

Først tager vi en runde på kirkegården, hvor nogle af de personer vi møder senere nu ligger. Turen går af Vindestræde, Michellstræde til Kløckershave, hvor vi kan se en runesten. Her fra til søen, hvor vi kan se Gentoftes ældste verdslige hus. Tilbage til Gentofte torv.

Det centrale Gentofte

Det centale Gentofte

 

 

Tirsdag den 28. maj

Trap Danmark’s sjette udgave

Ved administrerende direktør og chefredaktør Niels Elers Koch

Dato:nbsp; Tirsdag den 28. maj, kl.19.00-21:00
Mødested: Jægersborghave Plejehjem, Jægersborg Allé 150
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Niels Elers Koch vil fortælle om, hvordan arbejdet med udgivelse af det ambitiøse værk foregår. Der er rigtig mange mennesker involveret og tidsplanen er stram. Der vil også blive vist billeder fra bogen, og der er anledning til at stille spørgsmål. Efter foredraget vil foreningens formand berette om sine indtryk fra gennemlæsning af Gentofte bogen.

Trap Danmark - Gentofte Kommune

Trap Danmark - Gentofte Kommune

 

 

Tirsdag den 30. April

25-års Jubilæumsfest

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Tirsdag den 30. april, klokken 19:15-21:15
Mødested: Gl. Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 89, Hellerup
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Efter Generalforsamlingen holder Gentofte Lokalhistorisk Forening fest i anledning af vores 25-års Jubilæum.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu – det bliver spændende og festligt. Det nærmere program følger lidt senere, men det forlyder, at Gentoftes borgmester vil komme forbi.

Gl. Hellerup Gymnasium

Gl. Hellerup Gymnasium

 

 

Torsdag den 21. marts

Ordrupvej – fra landsbygade til forretningsstrøg

Ved foreningens næstformand Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato:  Torsdag den 21. marts, klokken 19:00-21:00
Mødested: Ordrup Kirkes sognegård, Henrik Hertzvej 1, Ordrup
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Lokalhistorisk Forening og Ordrupvej Handelsstandsforening inviterer til causeri om den historiske udvikling i landsbyen! Niels Ulrik Kampmann Hansen beretter med fokus på butiksudviklingen, og der vil være mindre indslag fra nogle af de handlende.
Foreningerne vil være vært for et glas vin eller vand og lidt snacks. Efterfølgende vil der være tid til ”Networking”, ligesom der vil blive mulighed for at købe lokalhistoriske hæfter fra det meste af kommunen.

Bestyrelsen for Handelsstandsforeningen i 1934

Bestyrelsen for Handelsstandsforeningen i 1934.
Siddende som nr. 2 fra højre ses Holger Frederiksen

 

 

Tirsdag den 26. februar

Landsteder i Gentofte, et foredrag

Ved foreningens formand Flemming Noes-Rasmussen

Dato:  Tirsdag den 26. februar, klokken 19:00-21:00
Mødested: Ordrup Kirkes sognegård, Henrik Hertzvej 1, Ordrup
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Foreningens seneste publikation omhandler et eksempel på et landsted, der er ukendt af de fleste. Gentofte var tidligt et attraktivt område at opholde sig i, væk fra storbyens larm og trængsel. Det betød, at konger, adel og rigmænd etablerede sig med sommerboliger i det naturskønne Gentofte, men dog tæt på København. Vi skal høre om både kendte og mindre kendte landsteder og de mennesker, der havde deres gang der.

Landstedet Søholm

Billede af Landstedet Søholm

 

 

Onsdag den 6. februar

Foredrag om Frederik VIII

Ved historiker Dines Bogø

Dato:  Onsdag den 6. februar, klokken 18:30-20:00
Mødested: Charlottenlund Slot, Riddersalen
Tilmelding: Der er ingen tilmelding

Fredrik VIII var kronprins i 46 år og tilbragte næsten alle sine somre med sin hustru Louise på Charlottenlund Slot. Der var også her, at de senere norske og danske konger blev født. Der går mange frasagn om Frederik VIII’s skæbne, og ingen har sat sig bedre ind i dette end Dines Bogø. Vi har fået lov til at låne salen på slottet til foredraget, og det bliver en spændende aften.

Landstedet Søholm

Frederik VIII og Dronning Louise

 

 

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login