Arrangementer afholdt i 2020

Mandag den 7. september

Generalforsamlingsforedrag

Dato: Mandag den 7. september, kl.19:00-20:00
Mødested: Byens Hus, mødesalen Hellerupvej 26
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Som indledning til årets generalforsamling holder vi to kortere foredrag for at fejre to 100-års jubilæer:


Sønderjyllands genforening

Sønderjyllands genforening 100 år

Den Spanske Syge efter første verdenskrig

 

 Den Spanske Syge efter første verdenskrig

 

 

Fredag den 4. september

Bogreception: temahæfte ”Jægersborg”

Ved Niels Ulrik Kampmann Hansen

Dato: Fredag den 4. september, kl.15:00-17:00
Mødested: Jægersborg Bibliotek, Smakkegårdsvej
Tilmelding: Der er tilmelding på genbib.dk/billetter

Foreningens seneste temahæfte har affødt stor interesse, ikke mindst i området om Ibstrup torv. Vi afholder derfor en bogreception i samarbejde med Jægersborg Bibliotek. Der vil være let servering og forfatteren Niels Ulrik Kampmann Hansen vil fortælle om bogens tilblivelse og indhold.

 Temahæfte Jægersborg

 

 

Mandag den 31. august

Danmarks frihedskamp 1940-1945

Ved Formanden for Frihedskampens Mindefond, Kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen

Dato: Mandag den 31. august, kl.15:00-16:30
Mødested: Mindelunden, Tuborg 33
Tilmelding: Der er ingen tilmelding. 

Foredraget indeholder følgende hovedtræk:

Formanden for Frihedskampens Mindefond, Kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen

Formanden for Frihedskampens Mindefond, Kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen

 

 

Tirsdag den 3. marts

Tyske Flygtninge i Gentofte

Ved læge og historiker Kirsten Lylloff

Dato: Tirsdag den 3. marts, kl.19:00-21:00
Mødested: HIK’s cafeteria, Hartmannsvej 37
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

I de sidste 3 måneder af 2. verdenskrig kom ca. 250.000 tyske flygtninge til Dan-mark, heraf ca. 90.000 over Københavns Frihavn. Den helt overvejende del af flygtningene var kvinder og børn.

De var i en rigtig dårlig forfatning ved ankomsten, især de der kom kort inden be-frielsen, og de havde i høj grad brug for humanitær hjælp, hvorfor den tyske be-sættelsesmagt forsøgte at få danske læger og de danske myndigheder til at give assistance i forsorgen for flygtningene.

Indkvarterede flygtninge i HIK i maj 1945

Indkvarterede flygtninge i HIK i maj 1945

 

 

Torsdag den 20. februar

Gentofte KirkegårdeGentofte Kirkegårde

Ved mag.art., kunsthistoriker Karin Kryger

Dato: Torsdag den 20. februar, kl.19.00-21:00
Mødested: Skovshoved Sognegård, Teglgårdsvej 16
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Karin Kryger har tidligere været gravminderegistrator og har skrevet flere bøger om kirkegårde i Danmark. Hun vil fortælle om Gentoftes kirkegårde, især om selve Gentofte Kirkegård, hvor der findes mange interessante og smukke gravminder. Under foredraget vil personalhistorien bag gravmælerne samt det kunstneriske og lokalhistoriske aspekt blive afdækket. Derudover vil Karin Kryger komme ind på lovgrundlaget bag gravminder og deres fredning.

Ove Mallings gravmæle på Gentofte Kirkegård

 

 

Torsdag den 6. februar

Myrdet af Gestapo på Hans Jensens Vej

Ved lokalhistoriker Dines Bogø

Dato: Torsdag den 6. februar, kl.19.00
Mødested: Hellerup kirkes sognegård, Margrethevej 7B
Tilmelding: Der er ingen tilmelding.

Den 3. januar 1945 blev et ungt nygift par brutalt skudt ned, mens de holdt hvedebrødsdage i en villa i Gentofte. Dines Bogø fortæller om Lone Mogensen og Lucjan Maslocha illustreret med mange fotos. Parret ligger ved siden af hinanden i Mindelunden i Ryvangen. Hun den eneste kvinde i Det store Gravfelt. Han den eneste udenlandske statsborger, der ligger i Mindelunden. I mange år har Den polske Ambassade mindet ægteparret ved en årlig højtidelighed. Der er skre-vet flere bøger og mange artikler om parret. Lucjan Maslocha (polsk styrmand) var leder i 1943-45 af den danske afdeling af en særdeles vel-fungerende organisation, der i Danmark samlede oplysninger til Den britiske Efterretningstjene-ste. Senest har den Polske præsident opsat en mindeplade i Den katolske Domkirke, hvor parret blev gift den 31. december 1944.