Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Foreningen > Indkaldeles til Generalforsamling 2022
menulink

Indkaldeles til Generalforsamling 2022

Gentofte Lokalhistoriske Forening holdt generalforsamling:

Onsdag den 20. april 2022, kl.20:00-21:30.

 

Dette foregik på Byens Hus, mødesalen, Hellerupvej 26. Der er parkering på Svanemøllevej.

Der er ingen tilmelding. Kun for medlemmer.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse

4. Budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges

5. Vedtagelse af kontingent for det følgende år (dvs. for 2023)

6. Valg af formand (vælges for 2 år) jf. § 7. På valg er Flemming Noes-Rasmussen. 

7. Valg til bestyrelsen, jf. § 7.
På valg er: Ning de Coninck-Smith, Niels Ulrik Kampmann Hansen og Hanne Tarp. Alle er villige til genvalg.

8. Valg af indtil to bestyrelsessuppleanter. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Martin Aagaard er villig til genvalg.

10. Indkomne forslag. De skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

11. Eventuelt

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login