Formål

Foreningen er stiftet den 26. april 1994 som afløser af det tidligere Historisk-Topografiske Selskab fra 1923.

Formål
Foreningens formål er at fremme interes­sen for Gentofte Kommune i fortid og nutid ved at udbrede kendskabet til områdets historie, herunder stedets erhvervsudvikling, arkitektur, kulturliv, skole- og kirkeforhold, personalhistorie og folklore.

Foreningen skal herudover arbejde for, at Gentofte Kommune fast­holder sin identitet - herunder at fremtidig udvikling og disponering sker med respekt for de historisk givne kvali­teter i form af såvel bygningsarv som grønne områder." (fra vedtægternes §3)

Arrangementer
Lokalhistorisk Forening afholder hvert år en række møder med foredrag, besøg på historiske steder, byvandringer, havevandringer - og meget andet. Arrangementer er fortrinsvis for medlemmer, som får tilsendt en indbydelse til hvert arrangement.

Udgivelser
Lokalhistorisk Forening udgiver en periodisk publikation, "Gentofte Journalen", med artikler om lokalhistoriske emner.