Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Gentofte Mærkedage > Mærkedage i Gentofte 2013
menulink

Mærkedage i Gentofte 2013

Året 2013 rummer en række bemærkelsesværdige jubilæer i Gentoftes historie.
I dette lille skrift har vi samlet en nogle af disse op og grupperet dem under overskrifterne Kongefamilien og Transport og Kommunikation.
God fornøjelse,
Niels Ulrik Kampmann Hansen og Flemming Noes-Rasmussen.

Kongefamilien

Gentoftes historie er præget af kongefamiliens tilstedeværelse, først på grund af jagtmulighederne, senere som et yndet opholdssted om sommeren.

Vores historie om kongefamiliens mærkedage år 2013 begynder for 500 år siden, da Kong Hans døde den 20.januar, og Christian II blev den næste Oldenborger på den danske trone. Netop i året 1513 fik Kong Christian installeret sin elskerinde, Dyveke, og hendes mor, Sigbritt, på Hvidøre, hvor de boede de næste 3 år. Her kunne han så besøge hende uforstyrret af sin dronning inde i København.

Hundrede år senere, i 1613, var Christian IV i gang med at opføre Ibstrup Slot, det senere Jægersborg Slot, og i 1763 (for 250 år siden) var Bernstorff Slot under opførelse, dog ikke af en kongelig.

Inden da havde Christian VI som kronprins opholdt sig på Gyldenlund, som han senere omdøbte til Charlottenlund Slot.

Mest markant et aftryk satte Christian IX og Frederik VIII på Gentoftes historie. For 150 år siden i 1863 blev Christian udråbt til konge, og Frederik blev følgelig kronprins. Christian IX, Europas svigerfar, samlede hver sommer sin familie på Bernstorff slot, mens Frederik holdt til med sin svenske hustru på Charlottenlund i passende afstand fra familien, som ikke var udelt begejstret for den svenske svigerdatter/svigerinde.

For 125 år i 1888 siden overtog Fredrik (VIII) den nordlige del af strandarealet mod Øresund (og anvendte det til køkkenhave), mens den sydlige del blev til Charlottenlund Batteri (senere Fort).

De to kongepar blev mindet ved, at der blev opstillet to monumenter, et for Christian IX og dronning Louise på femvejen den 7. september 1913, altså for 100 år siden, og et for Frederik VIII og dronning Lovisa i Charlottenlund slotshave, for 75 år siden, den 31. oktober 1938.

Jægersborg Slot
Bernstorff Slot
Jægersborg Slot Bernstorff Slot
Frederik VIII og Lovisa

 

 

Christian IX og Louise

Frederik VIII og Lovisa Christian IX og Louise

 Billederne er kopieret fra danskebilleder.dk

Transport og Kommunikation

For 150 år siden skete der noget, der for altid ændrede Gentoftes bebyggelsegeografi, nemlig anlægget af jernbanerne. Efter nogle års tilløb åbnede Klampenborgbanen 22. juli 1863 og Nordbanen (i første omgang kun til Lyngby) 1. oktober samme år. Det fik konsekvenser, fordi der blev anlagt stationer ved Hellerup, Klampenborg, Charlottenlund og i Gentofte ca. 1 km nord for byen.

Der var i årene forud oprettet et antal brevsamlingssteder 1. juli 1852 på Ordrup kro, på Skovshoved kro, i Slukefter (i Hellerup) samt ved Bellevue. Året efter oprettedes et lignende ved Vangede bom. Jægersborg kro fik brevsamlingssted i 1861. Disse samlingssteder flyttedes til de nye stationer, hvor der i årene herefter rejste sig flotte bygninger, den nye tids posthuse.

Hellerup er ikke en gammel landsby. Ved udflytningen kom et lille antal gårde til at ligge på det yderste overdrev, det var gårdene Onsgård, Øregård, Tranegård, Maglegård og Bregnegård. De sydlige dele af Onsgårdens jorder blev opkøbt af justitsråd Johan Heller, der kaldte sin ejendom Hellerup. Ved baneanlægget skulle stationen i planlægningsfasen hedde Tuborg, men Det Sjællandske Jernbaneselskab valgte i stedet Hellerup. Her byggedes en lille femfagsbygning, der stadig findes som en del af den udvidede station. Stationen blev kun anlagt, fordi baneanlægget forgrenedes nord for stationen.

Ved Charlottenlund var der ikke meget bebyggelse, men ved skæringen med Jægersborg Allé anlagdes den største mellemstation på strækningen. Den nuværende stationsbygning er senere. Charlottenlund station blev anlagt af hensyn til udflugtstrafikken til traktørstederne i skoven, stationen er væsentligt ombygget senere.  Ordrup station anlagdes som billetsalgssted i 1924, mens endestationen Klampenborg findes stadigvæk lidt sydvest for den nuværende S-station i stort set uændret tilstand.

 Klampenborg

 

Femvejen
 Klampenborg  Femvejen

 Kilde: danskebilleder.dk

Gentofte Station findes stadig som en del af den nuværende station, men denne er også væsentligt udvidet bl. a. med en kongeventesal. Stationerne Bernstorffsvej og Jægersborg blev anlagt i en funkisstil samtidig med S-banens anlæg i 1935.

Der var i mellemtiden kommet sporvogne til kommunen. NESA begyndte faktisk som sporvognsselskab, hvor elproduktion og –distribution i starten var helt sekundær, men efterhånden ændres billedet, idet de sidste sporvogne forsvandt i 1952. For 100 år siden i 1913 flyttedes taksgrænsen (dvs. der hvor Københavns bytakst ophørte og afløstes af lokaltakst) fra Onsgårdsvej til Callisensvej.

På Femvejen, der er anlagt som sporvejsssløjfe, etableredes kongemindet, dvs. det mindesmærke der stadig står midt i den pompøse rundkørsel, og hvor arkitekt Clemmensens tekst hylder kong Chr. IX og dronning Louise.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login