Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Gentofte Mærkedage > Mærkedage i Gentofte 2016
menulink

Mærkedage i Gentofte 2016

1516 Kong Christian II (konge 1513-1523) havde installeret sin elskerinde, Dyveke, på Hvidøre Kongsgård (bygget af Kong Hans (konge 1482-1513) i 1507). Dyvekes og hendes mor Sigbrits tilstedeværelse vakte samtidens forargelse, og de måtte i 1516 fraflytte Hvidøre Kongsgård.

Til venstre Christian II og Dyveke, til højre Christian II og mor Sigbrit. Kilde: Wikipedia


1716
 I forbindelse med Store Nordiske Krig besøgte zar Peter den Store af Rusland Danmark. Han er kendt for at have kørt sin hestevogn op i Rundetårn (se foto). Han besøgte også Sømods Dropsfabrik (se foto). Efter at have smagt et af Sømods drops, udbrød han på russisk: ”bolsje”. Det har de så heddet lige siden! Årsagen til hans besøg var et sidste forsøg på at invadere og dermed generobre Skånelandene sammen med de danske tropper. Planen blev dog opgivet og de russiske styrker blev udskibet fra landgangsbroen foran Gyldenlund (Charlottenlund Slot).

   

 

1741 Christian VI opgiver parforcejagten og reducerer derved på afgørende vis Jægersborg Slots betydning. Dette fører til slottets forfald og ender med dets nedrivning 20 år senere. Se temahæfte om Jægersborg Slot og By (Lokalhistorisk forening 2014).


1766 I dette år finder lodtrækningen om udskiftningen af Vangedes gårde sted på Bernstorff slot. Vangedebønderne forsøgte at forhindre de nye tider i en bønskrivelse til kongen. Dette blev dog afvist og udviklingen gik sin gang (se Gentofte Journalen 2005).

Samtidig begynder udviklingen med lyststeder i sognet, eksempelvis bygger La Fontaine sit første lyststed i Gentoftegade (se temahæfte ”Gentofte”).


1816
 Charlotte Schimmelmann dør, og dermed slutter den epoke, hvor ”kongens mænd” satte deres præg på livet i Gentofte gennem saloner for kunstnere og det bedre borgerskab.                                                         

Charlotte Schimmelmann ((1757-1816)       Ernst Scmimmelmann (1747-1831)

                                                                        
1841 Det første offentlige trafikmiddel i Gentofte var en hestetrukken Omnibusrute mellem København og Charlottenlund.


1866
  Fejring af100-årsdagen for afslutningen af de Bernstorffske reformer, der lagde grunden til en omfattende ændring af Gentoftes landbrugsstruktur. Dette gav anledning til forøget velstand hos bønderne i form af langt højere udbytter af landbruget og mulighederne for at frasælge jord til lyststeder.

Meldahl bygger det fjerde udgave af i alt fem udgaver af ”Ved Stalden” (se Gentofte Journalen 2014/2015).


1891
 Ordrup kirkesogn udskilles. Hermed starter udviklingen fra ét sogn til mange sogne i kommunen.
Traverbanen indvies på Skjoldgården jorder.


 Portalen stammer fra Den nordiske industri-landbrugs-og kunstudstilling i 1889


1916
 Gentofte Kommunes politik med at opkøbe kommunens gårdes jorde og dermed styre udviklingen, resulterer i dette år i yderligere opkøb.

 
1941 Jægersborg Kirke indvies. Flot traditionel ”gotisk landsbykirke”.


 Foto fra 1941. Danskebilleder.dk


1966 Jægersborg kaserne ændres afgørende, idet de gamle ridehuse og barakker øst for Thurahs gule jagtlænger nedrives, og Forsvarets Bygningstjeneste opfører et moderne kaserneanlæg til Sanitetskorpset med undervisningslokaler, cafeteria og beboelse (se temahæfte ”Jægersborg”).

 

Lægebygningen med Thurahs jagtlænger til venstre. Kilde Google.)

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login