Gentofte Lokalhistoriske Forening

Du er her:   Hjem > Gentofte Mærkedage > Mærkedage i Gentofte 2018
menulink

Mærkedage i Gentofte 2018

1193, for 825 år siden: Gavebrev på Gentoftegård stadfæstes af Paven
Pave Celestin III stadfæstede biskop Absalons gavebrev til Roskilde bispestol på Gentoftegård (”Mansio de Gefnetofte”). Dette var blot en gentagelse af den stadfæstelse som forgængeren, pave Urban III, udstedte i 1186. Åbenbart skulle sådanne (store) gaver bekræftes hver gang, man fik et nyt overhoved for den katolske kirke – bare for en sikkerheds skyld.

1568, for 450 år siden: Daniel Rantzau går i land ved Hvidøre
Daniel Rantzau går i land ved Hvidøre efter en succesfuld kampagne i Sverige. 1567 – 1568 ledede han det danske vinterfelttog gennem Småland og Östergötland øst om Vättern til Linköping, hvorfra han vendte ubesejret tilbage til Skåne. Hvidøre var på den tid det bedste sted mellem København og Helsingør at landsætte tropper. Det gjorde også Grev Christopher i 1534 i forbindelse med borgerkrigen (grevens fejde), der ledte frem til reformationen.

Hvidøre omkring 1640Hvidøre (Wietor) omkring 1640

1718, for 300 år siden: Kronpris Christian overtager Gyldenlund (Charlottenlund Slot) 
Kronprins Christian (Christian VI) overtager Gyldenlund og bygger det om. Han beholder stedet, indtil han bliver konge i 1730, hvorefter han forærer det til søsteren Charlotte Amalie. Samtidig bestemmer han, at navnet derefter skal være Charlottenlund Slot. Samme år var kronprinsen udsat for et forsøg på kidnapning af englænderen John Norcross. Han blev pågrebet og sat i fængsel. Hans forsøg mislykkedes, fordi en mængde københavnere var på udflugt til Gyldenlund strand. Således tjente stedet ikke blot som udflugtsmål, men også til at beskytte det danske kongehus.

John Norcross i fangenskabJohn Norcross i fangenskab.

1843, for 175 år siden: Gentofte Sprøjtehus opføres
Det var et år i brandbekæmpelsens tegn. Både Præstegården i Gentofte og udflyttergården Smakkegården brændte, og for at forbedre brandberedskabet byggedes sognets første sprøjtehus. Det kom til at ligge centralt i Gentofte by lige syd for kirken. Senere blev der bygget sprøjtehuse i Ordrup, i Skovshoved og i Vangede samt nord for Charlottenlund Slot og nær Jægersborg Kaserne; blot de to sidstnævnte eksisterer i vore dage, nu som museer. På trods af den forøgede indsats blev såvel Gentofte kro som Maltegården ildens bytte året efter i 1844. Gentofte sprøjtehus eksisterede frem til 1968, dvs. i 125 år. I år er det således 175 år siden, at Gentofte sprøjtehus blev opført, og 50 år siden det blev nedrevet.

Gentofte SprøjtehusGentofte Sprøjtehus

1868, for 150 år siden: Hestesporvognen åbner
Jernbanelinjerne fra Hellerup mod nord dvs. Klampenborgbanen og Nordbanen daterer sig tilbage til 1863-1864. I 1868 kommer der spor i gaden, idet hestesporvognen åbnede til sommersæsonen 29.juni. Den hestetrukne sporvogn gik fra Trianglen på Østerbro til Slukefter i Hellerup. Trafikeventyret fortsætter med dampsporvogn ad Strandvejen og igen senere elektriske sporvogne ad Strandvejen, Hellerupvej, Bernstorffsvej og Ordrupvej. Senere er det trolleyvognene, der leder frem til vore dages buslinjer gennem kommunen.

1893, for 125 år siden: Gentoftes første telefoncentral og Gasforsyning til Gentofte og Ordrup
1893 står i teknologiens tegn, idet der lokalt skete store forbedringer på såvel telekommunikationens som energisektorens områder.

Telefonen kommer til Hellerup, idet der åbnes en central HELRUP under KTAS på Carolinevej 5 med omkring 50 abonnenter. De første telefoner i sognet var så tidligt som 1881 blevet tilsluttet centralen i Store Kongensgade; i 1885 overføres Gentoftes telefonabonnenter til ØBRO central. Kommunens første central bliver så Hellerup, hvor sognets befolkningsmæssige og erhvervsmæssige tyngde dengang lå. Året efter oprettes en central i Ordrup, og året efter igen i BELLEVUE, mens Gentofte først får central i 1898, herunder hører Vangede-området. Hellerup får i 1921 en aflastningscentral kaldet ØREHØJ, mens Bellevue aflastes i perioden 1905-1912 af KRISTHOLM telefoncentral. Nye halvautomatiske telefonhuse bygges i Hellerup på Svanemøllevej (1924), i Gentofte på Adolfsvej (1937) og i Ordrup på Ordrupvej (1928). Udvikling og afvikling af fastnettelefoni er foregået hurtigt.

Gasproduktion i Gentofte er et overstået kapitel, men Strandvejsgasværket på den nordligste del af Tuborg havn var en realitet siden 1893, hvor værket åbnede med hjælp fra "Det Danske Gaskompagni A/S", der også havde anlagt lignende værker i nogle af landets større byer. Den 1. juni 1893 åbnede man så for hanerne, og gassen strømmede ud i ledningsnettet, der gik til Ordrup og Gentofte. Senere blev det forlænget ud til Vedbæk, således at det blev nødvendigt at bygge en gasbeholder på Clarasvej, og da gasledningerne blev forlænget helt ud til Bagsværd, opførte man beholderstationen ved Jægersborg station. Gassen blev de første år især brugt til vejbelysning og i mindre grad til husholdningerne, men dette ændrede sig snart, og de i fleste køkkener blev der nu lavet mad på gasblus. Under anden verdenskrig blev Strandvejsgasværket forbundet med de store gasværker i København og på Frederiksberg, således at forsyningssikkerheden blev bedre.

Gasværket var det sidste kulgasværk i Danmark, kullene kom især fra Polen og Rusland med skib til Tuborg havn. Gasværket blev nedlagt i 1983, og nogle år efter blev der lagt naturgas ud til forbrugerne i nye rør. Strandvejsgasværket var tegnet af arkitekt Andreas Thejll.

Strandvejs Gasværket 1928Strandvejs Gasværket 1928

1918, for 100 år siden: Private gymnasier overtages af det offentlige 
1918 var et skolernes år, idet alle Gentoftes private gymnasier blev overtaget af det offentlige. "Plockross´Skole" overtages af Gentofte kommune under navnet "Øregård Gymasium", "Ingeborg Helms´Højere Pigeskole" bliver til "Aurehøj Gymnasium" under Staten, "Hellerup Gymnasium" bliver statsskole under navnet "Gammel Hellerup Gymnasium", og den tidligere "Frøknerne Schou og Trolles Skole", senere "Hellerup Højere Pigeskole" bliver statsovertaget som "Hellerupgård Gymnasium, denne skole flytter senere til Gentofte som Gentofte Statsskole, der fra 1926-1928 boede i Sidenius´ skolebygning på C. L. Ibsensvej 3."Ordrup Højere Almenskole" bliver til "Ordrup Gymnasium" som statsskole. Ovennævnte "Sidenius Skole" i Gentofte, "Hellerup Realskole" og "Sankt Andrea Kollegium bliver nedlagt. Den kommunale ungdomsskole oprettes i 1918, og har således 100 års jubilæum.

1943, for 75 år siden: Forsinket folketingsvalg og tyske soldater stationeres på Jægersborg kaserne 
Den 23. marts var der forsinket folketingsvalg i Danmark (man havde udsat valget af frygt for en nationalsocialistisk dominans). I Gentofte fik de konservative 54,6% af stemmerne, socialdemokraterne 25,6%, mens nationalsocialisterne måtte nøjes med 2,8%, mindre end Dansk Samling, der fik 6,3%. Stemmeprocent var høj: 92,3%! Den 29. august trængte tyske kampvogne ind på Jægersborg kaserne under et kortvarigt men heftigt skyderi. Senere på året blev tyske soldater permanent stationeret på kasernen. I september/oktober begyndte den store flygtningestrøm mod Sverige. Her var Tuborg havn et nøglepunkt for den illegale afskibninger.

En af de første organiserede modstandsgrupper, ”Deling Øst” blev startet i november 1943. Medlemmerne var hovedsagelig fra Jiu Jitsu klubben i Hellerup og fra KFUM spejderførerne i division Gentofte.

1968, for 50 år siden: Jægersborg Allé Midtpunkt bygges
Det er i år 50 år siden, at Jægersborg Allé Midtpunkt blev bygget på Jægersborg Allés Mejeri tidligere areal. Men året er også bemærkelsesværdigt ved nogle pietetsløse nedrivninger. Det føromtalte sprøjtehus i Gentofte og dets nabohus Gjentofte-Lyngby Hospital fra 1851 bliver nedrevet. Også landstedet Adelaïde på Ordrupvej bliver nedrevet, ligesom restaurant Palmehaven nær Charlottenlund station forsvinder. For slet ikke at tale om Vangede station, arkitekten Heinrich Wenck’s eneste station i Gentofte kommune. 1968 var på mange måder et begivenhedsrigt år - også i Gentofte.

Vangede Station 1953 Vanged Station før nedrivning

Vangede station 1953

1993, for 25 år siden: Hans Toft bliver borgmester
Hans Toft kan i den 1. april 2018 fejre 25 års jubilæum på borgmesterposten i Gentofte Kommune, samtidigt kan den konservative politiker glæde sig over at være Danmarks længst sidende borgmester.

« forrige  |   top  |   næste »

Nyt på siden

Der er kommet nye historier under Gentofte Historier.
Se Gentoftehistorier

 

 

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbreve, der husker dig på vores spændende arrangementer.
Der vil også blive udsendt nyhedsbrev, når der er andre interessante  oplysninger.

Tilmeld dig på Nyhedsbrev

 

Arrangementer

Se Arrangementer

 

Gentofte Lokalhistoriske Forening
Kasserer Hanne Tarp
kasserer@lokalhistoriegentofte.dk
Danske bank nr. 1551- 0004487613 - CVR nr. 30400887

Powered by CMSimple
Template by CMSimple modified by djurhuusweb.dk
Login